Utfodrar de bästa

A-Foder är en finländsk fodertillverkare och en professionell spannmålshandel. Grunden för vår kedja är inhemskt: vi ägs av finländska producenter och vi köper bara inhemsk kvalitets spannmål.  Som en föregångare inom foderindustrin och en sakkunnig kumpan för husdjursgårdarna utvecklar vi ständigt nya inhemska foderlösningar. Samtidigt utvecklar vi hela näringen. 

Djurens välmående och hälsa är vår högsta prioritet. Säkra kvalitetsfoder hjälper djuren att må bra och bara ett välmående djur är produktivt. Vi övervakar och testar så väl råvaror som foder genom hela vår kedja. Spårbarhet och genomskinlighet i hela vår verksamhet säkerställer våra produkters säkerhet.

A-Foder erbjuder kunnande, kvalitetsfoder och andra insatser för att stödja den inhemska husdjursproduktionen. Vi är en viktig del i Atrias spårbarhetskedja, vars uppgift är att producera världens renaste inhemska mat från åkern till bordet.