Skip Navigation LinksStartsida » Företagsinfo » Publikationer

Publikationer 

Ök:s 75 års historik

ÖK:s senaste tryckta historik samlad i en bok om 167 sidor. Andelslagets utveckling från år 1934 och fram till år 2009 är nedtecknad och ger samtidigt en bild av den finländska köttproduktionens historia.

Vill Du ha ett eget exemplar?

Ring 06 3239 411 eller skicka e-post till amanda.lindholm@atria.com så ordnar vi saken!

ÖK:s 75 års historik