Skip Navigation LinksStartsida » Företagsinfo » Kontaktuppgifter » Ledning och ekonomi

Ledning och ekonomi 

    

   Verkställande Direktör
   Tom Åstrand
   040 630 8510
   tom.astrand@atria.com

    

   Ekonomichef
   Åsa Frants
   040 635 2623
   asa.frants@atria.com

   

   Djurlikvider, köttreturer
   Maria Bonn- Aspling
   041 4355170
   maria.bonn-aspling@atria.com

    
    
   A-Net, hemsidan, köttreturer
   Amanda Lindholm
   
0407709055
   amanda.lindholm@atria.com

    

    Kvalitetschef, veterinär
    Taneli Tirkkonen
    040 744 2696
    taneli.tirkkonen@atria.com

 

    

    AtriaSvin,utveckling
    Christer Rönnqvist 
    0400 866 836
    christer.ronnqvist@atria.com

    Försäljningsdirektör, A-foder
    Lasse Åberg
    0400 865 923
    lasse.aberg@atria.com