Skip Navigation LinksStartsida » Företagsinfo » Aktuellt » Kurs för ÖK:s förtroendevalda

Kurs för ÖK:s förtroendevalda 

Andelslagets struktur och förvaltningens roller - god förvaltningssed och ledning

Kurs för andelslaget Österbottens Kötts förtroendevalda

Kursdagar: 17.1.2019 och 15.3.2019

Plats: Hotel Scandic Waskia, Kärleksstigen 3, Vasa

Anmälan om deltagande sänds till vd Tom Åstrand tom.astrand@atria.com eller

per telefon 040-630 8510. Sista anmälningsdag fredag 11.1.2019.

Minimiantal deltagare för att kursen skall ordnas är 10 personer.

 

Program 17.1.2019

9.00             Välkomstkaffe

9.30             Andelslagets särdrag och utmaningar

                      * företag & andelslag – allmänna principer

                      * andelslagets struktur och förvaltningens roller

                      * verksamhetens strategiska aspekter

                      Kari Huhtala, VD för Finlandssvenska andelsförbundet

 

12-13          Lunch

 

13.00           Styrelsens centrala uppgifter

                      * beslut, uppföljning och kontroll

                      * strategiarbete

                      * framgångsrikt styrelsearbete i andelslag

                      Kari Huhtala

                     

15.30           Andelslagets ledning och förvaltning - juridiska aspekter

                      * god förvaltningssed – vad innebär det?

                      * juridiskt ansvariga i ett andelslag

                      * förvaltningskontroll 

                      Jukka Suvitie, VD PI-Johtamiskoulu

 

ca 17.00     Kursdagen avslutas

 

 

 

Program 15.3.2019

 

9.00             Välkomstkaffe

 

9.30             Andelslagets finansiella information

                      * tolkning av rapporter och nyckeltal

* finansiell information som grund för beslut

* andelslag i jämförelse med övrig företagsverksamhet 

 

12-13          Lunch

 

13.00           Kommunikation

                      * grundförutsättningar för en bra kommunikation

                      * kommunikation & mötesteknik

                      * olika typer av människor – olika sätt att kommunicera

                      Björn Wallén, organisationskonsult

 

14.00           Mötesteknik

                      * förberedelser och kommunikation inför ett möte

                      * mötesdeltagarnas roller

                      * Case möte – minneslista & nyttiga misstag

 

ca 17.00     Kursdagen avslutas