Skip Navigation LinksStartsida » Företagsinfo » Aktuellt

 

Förvaltningsrådets möte

På förvaltningsrådets möte den 22.11.2016 har valet av styrelsemedlemmar gjorts. I tur att avgå var Tomas Långgård och suppleant Fredrik Ström samt Henrik Pott och suppleant Tom Brors. Långgård och Brors har meddelat att de inte ställer upp för omval. På mötet valdes följande personer enhälligt till andelslagets styrelse för perioden 2017 – 2018:

    • Christer Storfors. suppleant Mats Storgård
    • Henrik Pott, suppleant Kjell-Erik Hannus

Eftersom Christer Storfors hittills fungerat som suppleant för Kjell-Göran Paxal och nu valts till ordinarie medlem i styrelsen valde förvaltningsrådet Fredrik Ström till ny suppleant för Kjell-Göran Paxal för år 2017.

Som representanter till A-Producenters Ab:s styrelse valdes Kjell-Göran Paxal med Jan Anderssén som suppleant  och Christer Storfors med Ola Sandberg som suppleant.

Alla val gäller fr.o.m. 1.1.2017.