Skip Navigation LinksStartsida » AtriaSvin » Smågrisproduktion

Smågrisproduktion 

Suggans och dess kringliggande kostnader hålls ungefär densamma fastän man har mera eller mindre smågrisar per sugga. Därför är suggstallets viktigaste parameter sålda smågrisar per suggplats per år. Desto mera smågrisar man producerar per sugga desto mindre är produktionskostnaden för smågrisen.

Djurmaterial, djuromsorg, management, utfodring och skötsel är viktiga faktorer för att lyckas inom smågrisproduktion.