Skip Navigation LinksStartsida » AtriaSvin » Baconakademin

Baconakademin  


.

Baconakademin är den nya generationens utvecklingsprogram för gårdar som vill utveckla gårdens produktion. I utvecklingsprogrammen koncentrerar man sig på att utveckla produktionen och utnyttjar de förnyade rapporteringsprogrammen.

Utvecklingsprogrammen är interaktiva, där  utvecklingen sker utifrån producentens behov, men man tillgodogör sig också det kunnande som internationella experter tillför.

För alla de gårdar som deltar i programmen ordnas det varje år träffar, där man koncentrerar sig på några utvalda teman.

Utfodringen är en av de mest betydande framgångsfaktorerna för en svingård. Utvecklingen i anslutning till utfodringslösningarna intar en viktig roll i Baconakadmin. De gårdar som är med i utvecklingsprogrammen får påverka och som de första dra nytta av de nya utfodringslösningarna.

Den helt förnyade produktionshandboken är också en del av Baconakademin. Den är en järndos kunskap om svingårdens grundläggande saker och rutiner, och det är lätt att komplettera den med utbytet av utvecklingsdagarna så det tjänar den egna gårdens behov.

Utvecklingsprogrammen är interaktiva och utvecklingen sker även i samarbete med Atria. På dessa sidor finner du nytt material och datum för utvecklingsdagarna.

Logga in för att läsa mera.