Skip Navigation LinksStartsida » AtriaSvin » Aktuellt » Faran gällande Afrikansk svinpest växer

Faran gällande Afrikansk svinpest växer  

Resor till Estland bör noga övervägas!

Afrikanska svinpesten, orsakad av ASF-viruset, är en ytterst smittosam allvarlig djursjukdom som enligt lag måste bekämpas och förebyggas. ASF-viruset kan även lätt spridas via olagligt importerat kött t ex utländskt kött/matprodukter eller jaktbyten från vildsvin som förs in i landet.Estlands myndigheter har 9.9.2014 bekräftat förekomsten av vildsvin smittade med afrikanska svinpesten i södra Estland. En ytterligare spridning från dessa områden till övriga Estland och vidare till Finlands svinproduktionskedja måste förhindras med alla medel.

AFS-viruset har hittats på vildsvin men Atrias produktionsanläggningar och svinkedja i Estland är rena. Atria personal kommer framledes att undvika arbetsresor till Estland och Atria avråder sina producenter och personal från att åka på jaktresor till Estland och dess närområden.

Om du reser till ett land där konstaterats förekomst av afrikansk svinpest eller annan smittosam djursjukdom, kom ihåg att vara extra försiktig med tanke på smittorisken.

Kom ihåg! Vid hemkomsten från resa, tvätta alla kläder, ytterkläder, skor och väskor som du haft med på resan före du går in i egna eller andra producenters produktionsutrymmen.

Merja Leino
Direktör
Produktsäkerhet12.8.2014

Ni som har sommargrisar, semestrar utomlands eller jagar;  kom ihåg den afrikanska svinpesten!


Alla svin inomhus
AtriaSvin påminner om att man även med s.k sommargrisar bör följa speciell noggrannhet och försäkra sig om att grisarna inte får sjukdomar från naturen (fåglar, vilda djur) eller av besökare på gården. Vi rekommenderar att även dessa sommargrisar hålls inomhus.


Semestra utomlands?
Producenter, arbetstagare och gäster kan under sommarens lopp ha vistats utomlands och i de länder där smittan redan konstaterats. I dessa fall är det av yttersta vikt att följa 48-timmars regeln samt att vara väldigt noggrann vid livsmedelskontakt ( ingen egen mat med utländskt ursprung tas in i produktionsanläggningen) Närmare direktiv hittas på ETT:s sidor (ännu enbart på finska)


Även jakt och jaktresor är en fara
ETT påminner om att jägarna före resan ska ta reda på, ifall jaktbytet är tillåtet  eller förbjudet att medta till Finland samt på vilka villkor det är tillåtet.
Ifall du medför jaktbyte till Finland ska det omskötas att alla djurkroppsdelar, som ej används till livsmedel, förstörs på vederbörligt sätt och att det ej kommer i kontakt med levande svin. AtriaSvin rekommenderar att kött som jagats utomlands ej tas till Finland överhuvudtaget!

Jaktutrustning (tex. knivar, skor) och hundens utrustning (smutsiga västar, radare) kan fungera som virusbärare. Efter rengöring är det enklast att desinficera utrustningen genom att bevara den i torr varm bastu i ett par timmar. Det är ej tillåtet att ta in levande vildsvin eller deras grisar till Finland om ej myndigheternas importbestämmelser har följts.
15.3.2014

Afrikansk svinpest har detta år konstaterats i vildsvin inom EU:s område i Polen och Litauen och risken att smittan sprids till Finland har ökat.  Afrikansk svinpest är en av de mest  fruktade virussjukdomarna för svin   och  kan förorsaka  betydande ekonomiska förluster  för hela svinnäringen i Finland ifall den når hit. 

Inom de närmaste veckorna sänder ETT/Sikava nedanstående material till samtliga svinproducenter.

Eviras följebrev (brevet är tvåspråkigt)

Nedan hittas beskrivning på Afrikansk Svinpest på svin, samt Eviras Smittskyddsdirektiv på svenska.
Smittokort_svenska                                 Smittoskyddsdirektiv_svenska


Smittokort_finska                                     Smittoskyddsdirektiv_finska


Smittokort_engelska                                Smittoskyddsdirektiv_engelska


Smittokort_ryska                                       Smittoskyddsdirektiv_ryska