Skip Navigation LinksStartsida » AtriaNöt » Utfodring och foder

UTFODRING OCH FODER 

Utfodringen har en väsentlig betydelse för hur produktionen på en nötgård ska lyckas. God kvalitet på fodren hemma och en välplanerad komplettering med köpta foder är för sin del en garanti för goda produktionsresultat, djurens hälsa och en ekonomiskt lönsam produktion.

Hos AtriaNöt-tjänsten får du sakkunniga råd för de olika produktionsskedena och formerna av utfodring och foderleveranser för såväl mjölkkreatursgården som nötdjursgårdarna med köttproduktion. Vi hjälper till med planeringen av hur utfodringen ska ske, vi levererar produktionsinsatser för foderproduktionen och vi gör upp de nödvändiga utfodringsplanerna för våra kundgårdar.

I A-Foders foderurval finns fullfoder, halvkoncentrat, koncentrat och mineraler för mjölkboskap och slaktnöt. Dessutom levererar vi ett urval olika komponentfoder för blandfoderutfodring och hemmablandningar.

A-Foders foderbroschyr.