Skip Navigation LinksStartsida » AtriaNöt » Nötköttsgårdar

Nötköttsproduktionen i Finland 

I fråga om nötkött är Finland inte längre självförsörjande, utan den inhemska produktionen av nötkött är 82 miljoner kilo och konsumtionen 99 miljoner kilo. De största importländerna, varifrån nötkött importeras, är Polen, Tyskland och Danmark.

Nötköttsproduktionen baserar sig i Finland på djur av mjölk- och köttras. Andelen djur av mjölkras är större, totalmängden djur av köttras är cirka 17 %. Ungefär en tredjedel av de kalvar som föds upp till slaktdjur föds på födelsegården, och då talar man om kombinerad produktion. I takt med att nötdjursgårdarna har specialiserats, har antalet förmedlingskalvar ökat. Nästan alla av de tjurkalvar för förmedling, vilka blivit födda på en mjölkgård, föds upp i tre etapper.

Början med spädkalven

En kalv, som blivit född på en mjölkgård, flyttas som en c. 14 dygn gammal spädkalv till en kalvuppfödning, varifrån den fem månader gammal överflyttas till slutuppfödningen. Slutuppfödningsskedet för en tjur varar i medeltal 14 månader, och som en avslutning på det blir dess slaktvikt (köttvikten) 340 kilo. En del av de kokalvar som föds på en mjölkgård lämnas kvar för rekryteringen, resten av kvigorna styrs till slaktuppfödningen. Kvigornas slaktålder är i genomsnitt 16 månader och slaktvikten 240 kilo.

Biffkalven diar sin mor ett halvår

Kalvarna av köttras föds på dikogårdarna. De kalvar som föds på våren går på bete med sina mödrar ända tills de är cirka sex månader gamla. Därefter avvänjs de från sina mödrar och flyttas via förmedlingen över för att växa på specialiserade slutuppfödningsgårdar för biffdjur, eller stannar kvar på sina födelsegårdar ända tills de blivit uppfödda till slakt.
Medelslaktvikten för tjurar av biffras är 410 kilo och uppfödningstiden 18 månader. Medelslaktvikten för kvigor av biffras är 245 kilo och uppfödningstiden 18 månader.