Skip Navigation LinksStartsida » AtriaNöt » Mjölkgård

Största delen av nötköttet kommer till som en biprodukt av mjölkproduktionen 

Över 80 % av det nötkött som produceras i Finland härstammar från nöt av mjölkras. Det kommer som slaktkor från mjölkgårdarna och ungnöt från slaktdjursuppfödningen.

Användningen av mjölkkor för köttproduktion och slaktuppfödning av djur av mjölkras är en förnuftig användning av resurserna och minskar betydligt miljökonsekvenserna av nötköttsproduktionen. Kolavtrycket av produktkilot (mjölk och kött) blir inom kombinationsproduktionen mindre än av en specialiserad nötköttsproduktion, som grundar sig på nötköttsproduktion.

Mjölkgården - kalvuppfödningen - slutuppfödningen

Endast en liten del av mjölkgårdarna föder själva upp sina kalvar till slaktdjur. AtriaNöt har skapat en modell för s.k. uppfödning i tre etapper för uppfödningen av slaktnöt av mjölkras. Cirka 83 % av de tjurkalvar som blivit födda på mjölkgårdarna lämnar sin födelsegård redan som spädkalv. Spädkalvarna får dricka i specialboxar med möjlighet att dricka, där kalvarna efter spädkalvsstadiet flyttar över till slutuppfödningen.

Uppfödningen i tre etapper har effektiverat nötköttsproduktionen. På de specialiserade, kunniga kalv- och slutuppfödningsgårdarna kan djurmaterialets tillväxtpotential utnyttjas effektivt. Å andra sidan bidrog även den ökade storleken på mjölkgårdarna och behovet av en specialisering för sin del till att populariteten hos uppfödningen i tre etapper ökade.

Bättre pris för korsningskalvarna

Det finns alltid på mjölkgårdarna kor, vilkas avkomlingar det inte lönar sig att ha kvar på gården som mjölkproducenter. Sådana kor lönar det sig alltid att seminera med en tjur av köttras. Mjölkgården får ett bättre pris för en korsningsspädkalv och kalvens köttproduktionsegenskaper förbättras. Utnyttjandet av nya avelsmetoder (överföring av embryon, genomiskt urval, könssorterad sperma) och förbättrad hållbarhet för korna ökar möjligheten att använda köttrassemineringar. Cirka 20-25 % av korna i varje besättning kan semineras med en köttrastjur. I urvalet av seminationstjur kan man välja tjurar som nedärver kalvar med liten födelsevikt och även könssorterad biffrassperma finns redan tillgänglig.

ÖK- betjänar mjölkgårdarna

ÖK har fungerande anmälnings- och transportsystem, med vilkas hjälp kalvarna och slaktdjuren går till fortsatt uppfödning eller snabbt till slakteriet. Vi har också utvecklat en tjänst för brådskande kor till slakt, se slaktko.

För mjölkgårdarna finns i A-Foders produktsortiment ett täckande urval foder för mjölkkor för olika former av utfodring.