Skip Navigation LinksStartsida » AtriaNöt » God djurvård

Välmående är en förutsättning för lönsamheten 

Nyckeln till en lönsam och ansvarstagande produktion är en god djurskötsel. Lönsamheten kan inte förbättras genom att man skär ned på djurens välmående. Välskötta gårdar har en t.o.m. en större framgång på tiotusentals euro än gårdar som skötts utan planmässighet.

Även konsumenten förväntar sig att djuren sköts bra och att man åtgärdar eventuella brister. Misstankar som hänför sig till bemötandet av djuren försämrar köttkedjans konkurrenskraft. A-Tuottajat Oy förvissar sig om att djuren sköts väl genom kvalitetskrav som ställts både i produktionsavtalen och villkoren för inköp och försäljning av djur. Djurens välmående och hälsotillstånd på en avtalsgård motsvarar kraven på nationell nivå för djurens hälsovård 
nationell nivå för djurens hälsovård och gården följer ÖK:s gällande anvisningar för produktionssättet. Med hjälp av produktionsresultaten och NASEVA-systemet följer man med att kvalitetskraven blir uppfyllda.