Skip Navigation LinksStartsida » AtriaNöt » Dikogård » Livdjurshandel

Livdjurshandel 

Nu är det efterfrågan på livdjur! Nya dikogårdar startar upp produktionen och behöver kor, kvigor och kvigkalvar. Från de bifogade länkarna kan du klicka vidare beroende på vad du vill göra; välj formulär beroende på om du vill köpa eller sälja samt vilket djurslag det gäller.   

Förmedlingen av AtriaNöt avelsdjur har långa traditioner. Vi följer ETT:s rekommendationer och använder Naseva som ett centralt verktyg när gårdars hälsostatus följs upp. AtriaNöt-tjänsten har varit och kommer alltjämt att spela en viktig roll i utvecklingsarbeten kring djurhandeln och tjänster kring djurhandeln.

Ansvaren för förmedlingen av avelsdjur i ett nötskal:

* Det slutliga beslutet om att skaffa ett djur fattas alltid av köparen och som alltså sålunda bär även en köpares ansvar. Eventuella anmärkningar om kvaliteten på de köpta djuren ska lämnas till Atria-Nöt eller ÖK (eller vid direkta köp till säljaren) genast, då kvalitetsfelet har upptäckts.

* Säljaren svarar alltid för det sålda djurets kvalitet och hälsotillståndet på gården samt för nödvändiga provtagningar. Säljaren låter undersöka hälsan hos sin besättning och begär av veterinären ett hälsointyg enligt ETT:s modell om hela besättningens hälsa. Salmonella ska vara undersökt inom 2 mån. före försäljningen. Uppgifter om djurens hälsa antecknas i NASEVA. Avelsdjuren transporteras i skilda lass, där hälsotillståndet hos alla djur bevisligen har undersökts.

* AtriaNöt/ÖK tillhandahåller transporten av djuren och penningrörelsen. AtriaNöt/ÖK har dock inte kvalitetsansvar för själva djuret.

Blanketter:
Köp av tjur
Köp av ko eller kviga

Försäljning av tjur
Försäljning av ko eller kviga

Vid frågor om livdjur kontakta Susanna Vehkaoja tel 040 7505167 eller Kim Tarvonen 040 8290397