Skip Navigation LinksStartsida » AtriaNöt » Dikogård

Dikogård 


Korna på en dikogård kalvar en gång om året och ger di och sköter sina kalvar halva året. Den andra halvan är de i sin, och därav kommer den största skillnaden i utfodringen i jämförelse med mjölkkorna. Dikons mjölkproduktion motsvarar mjölkbehovet för en kalv eller högst för tvillingkalvar. På grund härav lämpar sig köttraser, som förädlats för att producera mera kött än mjölk, som dikoras.

Produktionen av biffkalvar har ökat oerhört i Finland. Det innebär att huvudprodukten för en dikogård allt oftare är en avvand biffkalv och inte ett slaktmoget biffdjur. En kombinerad produktion, där en biffkalv föds upp på sin födelsegård, lämpar sig dock alltjämt bäst i synnerhet för produktionen av ekologisk biffkött.

Biff från fem köttraser

De egentliga biffrasnötdjurens historia i Finland är ganska kort, de första djuren av biffras importerades till Finland år 1951. Det biffkött som produceras i Finland grundar sig främst på fem raser: angus, charolais, hereford, limousin och simmental. En litet mer sällsynt ras är blonde d'aquitaine eller "blonde". Samma köttraser används allmänt även i andra länder i Europa.Mer information om köttraserna på köttrasföreningarnas sidor!