Skip Navigation LinksStartsida » AtriaNöt » Aktuellt » Nötgårdens Vall

Nötgårdens Vall 

Klicka och läs mer om projektet här!

Kom med i NötgårdensVall-projektets smågruppsverksamhet!

 

Det treåriga NötgårdensVall-projektet startar ett antal smågrupper för att utveckla vallproduktion i olika delar av projektområdet. Smågrupperna har två olika indelningar: grupper som fokuserande på betesdrift för dikor och grupper fokuserande på vallproduktion och odlingssäkerhet. Till gruppen som fokuserar på betesdrift för dikor är också mjölkgårdar som vill utveckla sin betesdrift välkomna. Naturligtvis är också dikogårdarna välkomna att delta i verksamheten för de grupper som fokuserar på ensilageproduktion men också i betesgruppen kommer vi att behandla ensilageproduktion. Om man önskar kan man delta i bägge grupper. Grupperna samlas ungefär tre gånger per år fram till slutet av projektets verksamhetstid. Inom grupperna behandlas ämnen grundligt, men ur ett praktiskt perspektiv med betesdrift och ensilageproduktion som hörnstenar. Målsättningen är att gårdarnas verksamhet och lönsamhet kunde förbättras.

 

I smågrupperna strävar man till att behandla och överföra information främst från jordbrukare till jordbrukare. Dessutom använder vi experter inom vallproduktion och betesdrift för att dela med sig av sina kunskaper och sparra de deltagande gårdarna. Gruppmedlemmarna kommer att erbjudas möjligheten att delta i en studieresa utomlands organiserad av projektet för att inhämta idéer utanför landsgränserna. Vänligen anmäl dig via länken nedan till den grupp som passar dig. Det kan hända att orten ännu ändras beroende på anmälningarna, men gruppmedlemmarna meddelas personligen om exakt tid och plats.

 

Anmäl dig även om du är osäker ifall du vill delta! Om det är fler än en deltagare från samma gård, bör anmälan göras för varje deltagare. Anmälan för de grupper som börjar i september bör göras senast den 16 september, för de grupper som börjar i oktober bör anmälan göras före utgången av september månad, och för de grupper som börjar i november bör anmälan göras före slutet av oktober. En grupp består av max 10-15 deltagare och fylls i den ordning anmälningar kommer in.

Smågruppsverksamheten är avgiftsfri för alla deltagare. Arrangör är Österbottens Kött, AtriaProducenter och Naturresursinstitutet (LUKE)

 

Förbättra metoderna för dikornas betesdrift - startdatum och orter

 

18.9. Idensalmi

19.9. Kuopio 

20.9. Joensuu 

25.9. Uleåborg 

26.9. Kannus 

27.9. Seinäjoki – ekogrupp

28.9. Seinäjoki – konvetionella 

2.10. Oulais

3.10. Pedersöre (på svenska)

4.10. Närpes (på svenska)

 

Förbättra vallskörden och odlingssäkerheten - startdatum och orter

 

16.10. Koillismaa 

17.10. Siikajoki 

19.10. Nivala 

23.10. Kaustby 

24.10. Seinäjoki – ekoproducenter 

25.10. Seinäjoki – konventionella

30.10. Pedersöre (på svenska)

31.10. Närpes (på svenska)

2.11. Idensalmi

6.11. Kuopio 

7.11. Joensuu 

 

 

För mer information ring Österbottens Kötts anskaffningschef Kim Tarvonen (tel. 040 8290397) eller projektarbetaren på NötgårdensVall:

 

Essi Tahvola 

A-Producenter

NötgårdensVall-projektet

046-9215544 

essi.tahvola@atria.com 

 

Anmälning på svenska

Ilmoittautuminen suomeksi