Skip Navigation LinksStartsida » A-Foder

 

11.10.2017

A-foders svinfoder priser ändras

 

A-Foders svinfoderpriser ändras fr.o.m. 9.10.2017. Framförallt så är det sojakross och aminosyrorna som har ändrat samtidigt har vitamin- och spårämnes priserna sjunkit under sommaren och hösten också, vilket påverkar foderblandningarnas priser. I huvudsak sjunker priserna men prisändringen är störst i foder som innehåller mycket soja såsom A-Mix och koncentrat. Största ändringen är ca 7,5 %.

Samtidigt sjunker Ovr priset med 2,5 %.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4.4.2017

A-Foders svinfoderpriser ändras

A-Foders svinfoderpriser ändras fr.o.m. beställningar gjorda 3.4.2017. I huvudsak stiger allfoderpriserna men priset på A-Mix fodren och koncentrat sjunker. Prisförändringarna beror till stor del på ändringar i priserna på spannmål, sojaprotein och aminosyror. Produkternas prisförändringar ligger mellan -3,4 - +3,7 %.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

21.3.2017

Underhållsstopp vid Koskenkorva vecka 13

Kom ihåg att det kan uppstå logistikproblem vid Koskenkorva till följd av renoverings- och underhållsarbete (svin- och nötfoderproduktion står stilla må-ti vecka 13) Det kommer att köras en hel del foderbeställningar under veckoslutet som var ämnat till början av veckan.  .


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

17.11.2016

Altia Koskenkorva fabrikens underhållsstop

Vecka 50 är det dags för ett underhålls stop vid Altia.
Vid Altia Koskenkorva fabriken utförs underhåll och servicedagar f.o.m tisdagen den 13.12. då körs fabriken ner. Det är meningen att fabriken ska vara igång igen torsdagen den 15.12. under denna period är produktionen nedsat.
Under denna vecka kommer vi att få ungefär 65 % av den normala OVR mängden. Underskottet bör igen skötas med att vi använder mindre OVR och ersätter ovr med soja eller mix 32 i annat fall så måste man ersätta ovr med spannmål.
Det kommer också mindre Ttr under denna period.

Oberoende så måste underhållet skötas vid fabriken eller kan det medföra större problem.

God fortsättning på den börjande vintern!

A-Foder
Lasse Åberg

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


A-Typpilannos

A-Typpilannos finns åter i A-Foders sortiment. Gödslet kommer som lösvikt till lagret i Kaskö, där den packas i 500 kg:s säckar. Leveranserna börjar i november-december.

Fråga offert av Peter Backlund på 040 643 1599.

Näringsinnehåll i viktprocent
Helhetskväve (N) 27 %
        • ammoniumkväve 13,5 %
        • nitratkväve 13,5 %
Innehåller: Kalsium 9 %

Bruksmängd:
Produkten används enligt markkarteringsrekommendationer.

Lagring och hantering:
Den bästa platsen att lagra gödselmedel är inomhus. Lägg lastpallar eller motsvarande under storsäckarna och täck med presenning om ni lagrar produkten utomhus. Skall ej förtäras. Se till att gödselmedel och packningsmaterial är utom räckhåll för barn och husdjur. Var alltid försiktig när du lyfter storsäckar. Gå aldrig under en upplyft säck.

Tillverkare:
Eurochem
Antwerpen NV
Haven 725
B-2040 Antwerpen, Belgium

Kom ihåg att det kan uppstå logistikproblem vid Koskenkorva till följd av renoverings- och underhållsarbete () Det kommer att köras en hel del foderbeställningar under veckoslutet som var ämnat till början av veckan.  .----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A-Typpilannos finns åter i A-Foders sortiment. Gödslet kommer som lösvikt till lagret i Kaskö, där den packas i 500 kg:s säckar. Leveranserna börjar i november-december.Fråga offert av Peter Backlund på 040 643 1599.Helhetskväve (N) 27 %        • ammoniumkväve 13,5 %        • nitratkväve 13,5 %Innehåller: Kalsium 9 %Produkten används enligt markkarteringsrekommendationer.Den bästa platsen att lagra gödselmedel är inomhus. Lägg lastpallar eller motsvarande under storsäckarna och täck med presenning om ni lagrar produkten utomhus. Skall ej förtäras. Se till att gödselmedel och packningsmaterial är utom räckhåll för barn och husdjur. Var alltid försiktig när du lyfter storsäckar. Gå aldrig under en upplyft säck.:EurochemAntwerpen NVHaven 725B-2040 Antwerpen, Belgium
Försäljningsdirektör
Lasse Åberg
0400 865 923
lasse.aberg@atria.com
Försäljare, A-Butiken i Seinäjoki
010 316 0614
Nykoolinkatu 7
60100 SEINÄJOKI
Klicka här så kommer
du vidare till A-Foders
egna hemsidor.