Skip Navigation LinksStartsida » Registerbeskrivning

Registerbeskrivning Registerbeskrivning

Register- och datasäkerhetsbeskrivning

 1. Upprätthållare av registret

  Andelslaget Österbottens Kött, PB 173 (Flygfältsvägen 2, 65380 Vasa), 65101 VASA.
  Telefon: 06 323 9411
   
 2. Ansvarsperson för registret

  Åsa Frants
  Andelslaget Österbottens Kött, PB 173 (Flygfältsvägen 2, 65380 Vasa), 65101 VASA.
  Telefon: 06 323 9407
  E-post: fornamn.efternamn@atria.fi
   
 3. Registrets namn

  Användarregister för Andelslaget Österbottens Kötts nättjänster
   
 4. Syftet med behandlingen av personuppgifter (registrets användningssyfte)

  Användningssyftet för personuppgifterna är skötsel och underhåll av kundrelationen mellan Andelslaget Österbottens kött och användaren. Genom att använda tjänsten kan Andelslaget Österbottens Kötts kunder kommunicera elektroniskt till slakt- och förmedlingsanmälningarna samt i ärenden som hänför sig till avräkningarna.
   
 5. Registrets datainnehåll

  Producentens namn, när- och postadress, telefonnummer, e-postadress, producentnummer och FO-nummer.
   
 6. Regelmässiga uppgiftskällor

  Den registrerade producenten själv, Andelslaget Österbottens Kött.
   
 7. Regelmässiga utlämningar av information och överföring av information utanför EU eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

  Adressuppgifter kan lämnas ut till postningsföretag som svarar för postning av Andelslaget Österbottens Kött och Atria Finland Ab:s publikationer. 
   
 8. Principerna för skyddet av registret

  Manuellt material: utskrivs endast vid behov. Pappersutskrifterna förstörs omedelbart efter behandling.
  Sparade uppgifter: Uppgifterna sparas elektroniskt. Rättigheterna att läsa, sända och radera de inkomna uppgifterna har begränsats.
   
 9. Granskningsrätt

  Den registrerade har rätt att kontrollera de uppgifter som införts i registret, rätt att kräva rättelse av en felaktig uppgift, rätt att kräva att hans/hennes uppgifter avförs ur registret samt i övrigt ty sig till de rättigheter som är tryggade för honom/henne i persondatalagen. En skriftlig begäran om granskning och rättelse av uppgifterna ska riktas till den person som ansvarar för registerärenden (se punkt 2) eller genom att i förväg avtala med den person som ansvarar för registerärendena om att uppgifterna granskas hos den registeransvarige.