Tarkista esitäytetty veroehdotus

Osuuskuntien (Itikka ja Lihakunta) verohallintoon ilmoitetussa tiedonsiirrossa on ollut virhe. Osuuspääomien korkotietojen yhteissummassa on ollut virheellisesti myös ennakonpidätys mukana. Verohallintoon on lähetetty uudet tiedot 2.3.2020 ja tiedot näkyvät jo oikein OmaVerossa, myös A-Tuottajien maksuyhdistelmässä ja verovuosiyhteenvedossa olevat tiedot ovat oikein.

Verohallinnon lähettämässä paperisessa veroehdotuksessa oleva tieto on virheellinen, verottaja ei lähetä uutta veroehdotusta. Tuottajan tulee tarkistaa esitäytetty veroehdotus ja tehdä tarvittaessa korjaukset verohallinnolle.

Verohallinnon myöhemmin lähettämässä verotuspäätöksessä tiedon pitäisi olla oikein, jos näin ei ole, niin ottakaa silloin yhteyttä verohallintoon.

Lisätietoja tarvittaessa puh. 020 472 7230 tai tilitys@atria.com