Vapaaporsituksella parempaa hyvinvointia-hanke

Vapaaporsituksella parempaa hyvinvointia-hankkeella vastataan sianlihantuotannon jatkuvuuden kannalta hyvin keskeiseen asiaan. Tuotantoeläinten hyvinvointi on kuluttajia eniten mietityttävimpiä asioita ja suomessa yksi keskeisiä valintaperusteita. Hankkeen avulla sianlihantuottajat saavat valmiuksia vastata kuluttajien kysyntään ja arvostuksiin tuottamalla laadukasta ruokaa ja parantamalla eläinten hyvinvointia. Toisaalta myös eläinsuojelulainsäädäntö on uudistumassa.  Hanke pyrkii joustavaan, mutta parhaiden tulosten kannalta myös välttämättömään yhteistyöhön sikatalousyrittäjien, tutkimuksen, lihateollisuuden ja muiden hankkeiden kesken, jossa tärkeimpänä tavoitteena on löytää yhdessä parhaita käytäntöjä eläinten hyvinvoinnin parantamiseen hyödyntämällä vapaaporsituksen tuomia mahdollisuuksia kilpailukyky huomioiden. Hankkeen kesto on vajaa 2 vuotta.

Hanke koostuu kahdesta eri työkokonaisuudesta, jotka keskittyvät vapaaporsituksen parhaiden käytäntöjen selvittämiseen ja saadun tietämyksen jalkauttamiseen. Hanke toteutetaan Etelä-Pohjanmaan, Varsinais-Suomen ja Satakunnan ELY -keskusten alueilla.

Hanketta hallinnoi A-Tuottajat Oy, osatoteuttajana Helsingin yliopisto.

Tietokortti porsitushäkin käytöstä
Tietokortti pesäntekomateriaaleista

Lisätietoja:

Immonen Niina

Projektipäällikkö

Immonen Niina

040 482 5895

niina.immonen@atria.com

Vapaaporsituksella parempaa hyvinvointia

Asiantuntija

Valros Anna

050 415 1242

anna.valros@helsinki.fi

Professori, Helsingin yliopisto, Vapaaporsituksella parempaa hyvinvointia

Hukkinen Vilja

Hanketyöntekijä

Hukkinen Vilja

050 563 8789

vilja.hukkinen@atria.com

Projektityöntekijä, Vapaaporsituksella parempaa hyvinvointia

imagebuboa.png