Skip Navigation LinksEtusivu » AtriaSika » Terveisiä sikalasta » Kolmevaiheruokinnalla parempi kate lihasikojen kasvatukseen

Kolmevaiheruokinnalla parempi kate lihasikojen kasvatukseen 


Vaiheruokinnalla voidaan vaikuttaa ruokintakustannukseen kasvupotentiaalista tinkimättä.  Samalla pystytään rajoittamaan turhia ympäristöpäästöjä. Testasimme Honkalan tilalla rinnakkain yksi- ja kolmevaiheruokintaa. Tulokset eivät yllättäneet.


Lihasikojen vaiheruokintakoe tehtiin loppukeväästä 2017 Honkalan Pentin koesikalassa Nurmossa. Sikoja oli kolmessa osastossa. Jokaisessa osastossa noin puolet sioista oli 1-vaiheruokinnalla ja loput 3-vaiheruokinnalla. Porsaat olivat totutusti Heikkilän tilan porsaita. Heikkilä käyttää Durocin TopMix -siementä, jolla on positiivinen vaikutus lihasikaominaisuuksiin.

Porsaat punnittiin tulopäivän jälkeisenä päivänä venttiilikohtaisina ryhminä.  Rehun valkuaislähteenä kokeessa oli A-Rehun OVR. Viljoista rehuun käytettiin ohraa ja vehnää. Rehu täydennettiin A-Mix tiivisteellä. 3-vaiheruokinnan rehunvaihdot tehtiin 60 ry:n ja ry:n 140 ry:n kohdalla. Sulava raakavalkuainen (SRV) oli 1-vaiheruokinnalla 138 g/ry ja 3-vaiheruokinnalla 145 – 132 -120 g/ry. Ruokinta pyrittiin rajoittamaan tasolle 3,5 ry/pv.

Tulokset
Kuten taulukosta huomaa, niin siat kasvoivat yhtä hyvin molemmilla ruokinnoilla. 1-vaiheruokinnalla kasvaneiden sikojen lihakkuus oli 0,2 %-yksikköä parempi. Tämä vaikutti tilityshintaan 0,01€/kg. Kuitenkin edullisempi ruokintakustannus alensi 3-vaiheruokinnalla ruokitun lihasian ruokintakustannusta 2,68 €/sika ja tämän vuoksi 3-vaiheruokitun sian kate oli 1,3 €/sika parempi. Vuositasolle laskettuna sikapaikkaa kohden vaikutus suurenee.

  1-vaiheruokinta  3-vaiheruokinta
porsaiden paino, kg 30 30 
teuraiden keskipaino, kg 91,5  91,2
ruokintapäiviä  87,3  87 
lisäkasvu g/pv  1068  1070 
liha%  57,5  57,3 
     
rehua/sika, ry  252,5  251,4 
rehua/sika/pv  2,89  2,89 
ruokintakustannut/sika  50,48 €  47,80 € 
RY-hinta  0,20 €  0,19 € 
rehukustannus/lisäkasvukilo  0,544 €  0,517€ 
     
kierto 2 (laskennallinen)  3,93 3,95 
tuotettuja kiloja/sikapaikka  359,5  360,4 
punaista lihaa/sikapaikka  206,7  206,5 
kate 1/sikapaikka/vuosi  96,13 €  102,23 € 

Lihakkuuksien tarkemmassa tarkastelussa lihakkuus laski erityisesti 3-vaiheruokinnalla ruokituilla suureksi kasvaneilla, lopputyhjennyksen sioilla. 3-vaiheruokinnalla ruokittavia sikoja ei kannata kasvattaa aivan teuraspainon yläpainorajalle. 1-vaikeruokinnalla samaa efektiä ei ollut havaittavissa.

Tilalla olevaa ruokintatekniikkaa kannattaa kehittää. Pienilläkin muutoksilla voidaan vaikuttaa ruokintakustannukseen niin porsastuotannossa kuin lihasikatuotannossa. Pienelläkin muutoksella on valtava merkitys ruokinta- ja tuotantokustannukseen. Atria Sian ruokinta-asiantuntijat ovat sitä varten, että he auttavat miettimään tilan ruokinnan ja ruokintatekniikan kehittämistä niin lyhyellä kuin pitkälläkin aikavälillä.

Tällä hetkellä Honkalan tilalla on käynnissä koe, jossa porsaat ovat sukupuolilajiteltu. Näistä tuloksista kerromme lisää syksyn aikana.

Niina Immonen
kehityspäällikkö AtriaSika