Skip Navigation LinksEtusivu » AtriaSika » Ajankohtaista » Ruokintataso vaikuttaa lihaprosenttiin

Ruokintataso vaikuttaa lihaprosenttiin 

Pentti Honkalan tilalla tehtiin syksyn aikana ruokintakoe, jossa testattiin samanaikaisesti kolmea eri ruokintasoa. Kokeessa oli mukana kolme sikaosastoa ja jokaisessa osastossa ruokittiin sikoja kahdella eri ruokintatasolla. Näin saatiin yhteensä 6 tutkittavaa ryhmää.  Rehun päiväannos nostettiin sikojen syöntikyvyn mukaan mahdollisimman nopeasti tutkittavaan tasoon ja pysäytettiin siihen. 

Tutkittavien ruokintatasojen ylärajat ry/sika/päivä olivat:

  • 3,2 ry/pv
  • 3,4 ry/pv
  • 3,6 ry/pv

Sikojen päiväkasvuissa ja lihaprosentissa oli selvät erot eri ruokintatasojen välillä. Lähes vapaalla ruokinnalla (3,6ry/pv) siat kasvoivat 1152 g/päivä, kun rajoitetulla ruokinnalla (3,2 ry/pv) siat kasvoivat myös hyvin, mutta 100 g/päivä vähemmän. Lihaprosentin ero oli yhtä selvä. Ruokintatasojen ääripäiden välillä eroa oli lähes 2 prosenttiyksikköä. Ruokintatason 3,6 ry/pv sioista 60 % alitti lihaprosentin 58.
Rehuhyötysuhde pysyi kuitenkin hyvänä myös 3,6-ruokintatason sioilla, mikä oli hieman yllättävää. Toisaalta muissakin kokeissa tulokset ovat olleet samansuuntaisia. 

Ruokintatasot
ry/pv                 
Päiväkasvu     Teuraspaino   Lihaprosentti   Rehuhyötysuhde   % sioista, joiden
lihaprosentti alle 58
3,2 1054 89,6  59,2 2,67 19
3,4 1092 90,1 58,5 2,67 32
3,6 1152  93,7 57,2 2,60 59
   
Kannattavuus
Ruokintatasojen välillä on kannattavuuseroja. Tämän kokeen mukaan kannattavin kasvatusmuoto löytyy 3,4-3,6 ruokintatason väliltä. Nopealla kasvulla saatiin tuotettua lihaa tehokkaasti, vaikka lihaprosentti alensikin lihan keskihintaa. Yläpainorajan ylitys ja alhainen lihaprosentti alensivat lihan keskihintaa 1,7 snt/kg. Tästäkin huolimatta erityisesti sikapaikkakohtainen kate oli 3,6 ry/pv tasolla parempi kuin rajoitetun ruokinnan sioilla.

Keskimääräinen lihaprosentti ja sen hajonta ei ruokintatasoilla.


Punaisen lihan tuotto kasvatusalaa kohden eri ruokintatasoilla

Sovellettavuus käytäntöön – kohtuus kaikessa
Tämän kokeen perusteella maksimiruokintataso voi olla välillä 3,4 – 3,6 ry/sika/pv. Voimakkaasti ruokittaessa lihaprosentti laskee ja tässä kokeessa mentiin sen suhteen lähes äärirajoilla. Voimakkaasti ruokittavien sikojen kohdalla kannattaa miettiä sukupuolilajittelua ja kiinnittää huomiota teurastusajankohtaan. Vaikka tässä kokeessa sikoja ei sukupuolilajiteltu, niin leikkojen syöntikyky on parempi ja ne myös rasvoittuvat herkemmin.

Tässä kokeessa rajoitetulla ruokinnalla (3,2 ry/pv) tuli enemmän häiriökäyttäytymistä, kuten hännänpurentaa ja sen seurauksena tulehduksia ym. Teurastiedoissa oli havaittavissa selvästi enemmän hylkäysvähennyksiä alimman ruokintatason sioilla.
Kokeen tulokset antoivat suuntaa käytännön kasvatukseen, mutta vaativat vielä lisää tutkimusta.

Niina Immonen
kehityspäällikkö AtriaSika