Skip Navigation LinksEtusivu » AtriaSika » Ajankohtaista » Kun aika ei vaan riitä

Kun aika ei vaan riitä 

Varmasti meistä jokainen voi samaistua siihen, että aika ei vaan tahdo riittää. On kuitenkin syytä pysähtyä miettimään, että mihin aika oikein menee. Tai ihan ensimmäisenä että paljonko sitä oikeastaan menee. Aloitamme tässä 3-osaisen juttusarjan, jossa käsittelemme työajankäyttöä, mittaamista ja työkustannusta.

Hollantia pidetään yleisesti maana, jossa työnajankäyttö on hyvin tehokasta. Tekeminen on hyvin organisoitua. Työaikaa emakkoa kohden käytetään noin 7-8 tuntia. Tanskassa työaikaa emakko kohden käytetään jo selvästi enemmän, vaikka Tanskaa pidetäänkin yleisesti hyvin tehokkaana maana. Työaikaa kuluu 11-12 tuntia emakkoa kohden. Tanskalainen Dandred on enemmän työtä vaativa emakko jo suuremman pahnuekoon ja matalampien syntymä- ja vieroituspainojen vuoksi. Tästä syystä työajankäyttöä on hyvä verrata niin emakko kuin porsasmäärään.

Alapuolella olevassa esimerkissä on 500 emakon tila joka tuottaa 30 porsasta/emakko. Kuva yksinkertaistaa sen, kuinka työntekijöiden määrä vaikuttaa käytettyyn työaikaan, jos kaikki muut muuttujat pysyvät samana. Tanskalaisilla on siis tässä tilakokoluokassa keskimäärin kolme työntekijää ja hollantilaisilla kaksi työntekijää. Suomalaisilla tiloilla lähemmäksi 4 työntekijää.

Alapuolella olevassa kuviossa on sama 500 emakon tila jota pyöritetään tanskalaisittain kolmella työntekijällä. Nyt muuttujana on tuotettu porsas. Kun tuotettujen porsaiden määrä kasvaa, työaika tuotettua porsasta kohden laskee. 
 

Esimerkkien tarkoituksena on miettiä optimaalista työaikaa. Onko työntekijämäärä oikeassa suhteessa eläinmäärään ja tuottavuuteen. Esimerkiksi 400 emakon tilalla on haasteellista saada työntekijämäärä optimaaliseksi. kolmella työntekijällä käytetty työaika nousee 500 emakon tilan 25 tuotetun porsaan luokkaan. Erityisesti näissä tilanteissa täytyy miettiä mitä työvaiheita on mahdollista ulkoistaa. Esimerkiksi ensikoiden kasvattaminen on yksi mahdollinen ulkoistettava työvaihe.

Lihasikalassa työaikaa käytetään 15 -30 minuuttia lihasikaa kohden. Tanska on puolestaan tehokkaampi lihasikojen kasvattaja. Tähän vaikutta oleellisesti esimerkiksi ruokintatyyppi. Liemiruokinta on ruokintakustannukseltaan edullisempi, mutta vaatii enemmän aikaa hallinnan kannalta.

Osa tiloista seuraa jo jollain tasolla käytettyä työaikaa/tuotettu emakko/porsas/lihasika/lihasikakilo. Optimaalisen työajan löytäminen ei ole helppoa, mutta työajan seuraaminen on erittäin tärkeää.

Käytetystä työajasta tulee suoraan työkustannus/tuotettu porsas/lihasika

Suomessa tuotetun porsaan työkustannus on 8-14 €/porsas, kun kalliin palkkatasomaan Hollannissa se on 6-7€/porsas ja Tanskassa hieman enemmän. Pieni osa tästä selittyy pitkillä hännillä, mutta ei varmastikaan kaikki. Työajankäytön mittaaminen on tietenkin ensimmäinen asia, joka täytyy tehdä ennen kuin sitä voi alkaa kehittämään.


Niina Immonen
kehityspäällikkö Atria Sika