Skip Navigation LinksEtusivu » AtriaNauta » Ruokinta ja rehut » A-Emolehmä

A-Emolehmä  Emolehmätilan rehuntarve koostuu karkearehusta
 
Pihvivasikantuotantotilalla voidaan keskittyä kokonaan nurmentuotantoon. Emolehmien ruokinnassa käytetään väkirehua rotutyypistä ja ruokintastrategiasta riippuen hyvin vähän tai ei ollenkaan. Nurmea tuotetaan emolehmätilalla joko kuivana heinänä tai säilörehuna sekä laidunnurmena. Kokoviljasäilörehua viljellään rehuksi lähinnä nurmen uudistamisen yhteydessä. Olkea tarvitaan yleensä sekä rehuksi että kuivikkeeksi. Olkea tuotetaan harvoin riittävästi tilan omilla pelloilla.

Ruokinnan tavoite

Emolehmien ruokinnan tavoitteena on pitää emolehmät oikeassa kuntoluokassa ympäri vuoden. Tällöin ne tulevat kiimaan ja tiineeksi haluttuun aikaan ja poikivat sekä imettävät onnistuneesti (Kuvio). Poikima-aika on hyvä rajata kahdeksan viikon mittaiseksi, mutta poikimakausia voi olla yhden sijasta myös kaksi vuodessa. Mitä lyhyemmässä ajassa yhden poikimakauden emot ja hiehot poikivat, sitä yhtenäisemmiksi saadaan sekä emojen että vieroitettujen vasikoiden ruokintaryhmät.

 

Meidän tapamme löytää oikeat rehut ja ruokintaratkaisut tilallesi

A-Rehun tuotteet emolehmille

Kivennäiset