Tuotannon kehitys

Tuotannon kehitys

Tuotantokierto takaa töiden sujuvuuden

Emolehmätuotannon onnistuminen perustuu tuotannon rytmittämiseen. Eläimet pitää astuttaa, vierottaa ja poi'ittaa ryhminä, jotta ne voidaan ruokkia tarpeidensa mukaan ja työmäärä voidaan pitää kohtuullisena.

Rytmittämisen perustana on noin kahden kuukauden mittainen astutuskausi, jonka jälkeen sonni poistetaan ryhmästä. Emot tiineystarkastetaan pari kuukautta astutuskauden päättymisestä tai sisään oton yhteydessä. Tiineystarkastuksia tekevät joko seminologit tai eläinlääkärit. Tiinehtymättömät emot karsitaan tai siirretään seuraavaan ryhmään.

Tiineystulosten perusteella harkitaan täytyykö tuotantoa muuttaa seuraaville astutusryhmille tulosten parantamiseksi. Tarvittaessa muutetaan ruokintaa, lisätään sonnien määrää tai tarkastetaan sonnin hedelmällisyys ja fyysinen kunto (ennen kaikkea jalat ja sorkat) ennen astutuskauden alkua. Jos sonnin hedelmällisyys epäilyttää, emot voidaan tarkastaa jo vajaan kahden kuukauden kuluttua astutuskauden alusta, jolloin astutusten onnistumisesta saadaan alustava kuva ja korjaavin toimenpiteisiin voidaan ryhtyä ajoissa.

Hyvä emolehmä tuottaa kerran vuodessa vasikan, joka painaa vieroitettaessa puolet emonsa painosta. Emotilan on saatava vähintään 92 vieroitettua vasikkaa/ 100 emolehmää/ v, jotta voidaan puhua onnistumisesta. Tavoitteiden tulee olla aina tätä kovempia.