Siitossonnikasvattamo

Siitossonnikasvattamo

Sonnien ostaminen siitossonnikasvattamosta on turvallinen valinta. Sonnit on tutkittu salmonellan ja mykoplasma boviksen (A-taso) suhteen ja niiden kivekset ja lisäsukurauhasten kudokset tutkitaan ennen huutokauppaa. Sonnit totutetaan monipuoliseen käsittelyyn ja huonoluonteiset ja –rakenteiset karsitaan pois.

Atria Tuottajien uusi siitossonnikasvattamo on aloittanut toimintansa marraskuussa 2018 Mikko Peuran tilalla. Kasvattamossa on 200 kasvukoepaikkaa. Kaikille sonneille annetaan mahdollisuus syönninmittausjaksoon ennen sonnihuutokauppaa. Syöntiä mitataan GrowSafe-tekniikkaa hyödyntäen. Syöntimäärät rekisteröityvät yksilöllisesti elektronisista korvamerkeistä tunnistamalla. Sonnit punnitaan noin kuukauden välein. 

Sonnien saatua maaliskuun lopussa vuodenpainoindeksit, voidaan aloittaa sonnien karsinta siitosmyyntiin. Sonnien käyttäytymisen, kasvun ja jalostusarvojen perusteella valitaan sonnit rakennearvosteluun ja siitä edelleen kivestutkimuksiin. Parhaat sonnit pääsevät siitosmyyntiin, joka toteutetaan huutokaupalla huhtikuussa. 

Kasvukokeen 2018-19 sonnien huutokaupan jälkimyynti on vielä menossa. Elokuussa on hakuaika seuraavaan viikolla 42 alkavaan kasvukokeeseen 2019-20, johon haetaan 200 nupoa tai nupoutettua sonnia roduista: angus, charolais, hereford, limousin ja simmental.