Skip Navigation LinksEtusivu » AtriaNauta » Ajankohtaista » Kutsu konseptinavetan suunnittelukilpailuun

Kutsu konseptinavetan suunnittelukilpailuun Osuuskunta ItäMaito ja AtriaNauta kutsuvat teidät Suunnittele ja Rakenna (SR) –urakkakilpailuun, toteuttamaan tulevaisuuden lypsykarjarakennusta.  Rakennus on tarkoitettu lypsylehmille eikä se sisällä nuorkarjatiloja.

Kutsu lähetään suoraan tunnetuille alan toimijoille ja kilpailusta pyritään tiedottamaan alan lehdissä. Asiakirjat ovat nähtävillä www.itamaito.fi ja www.atriatuottajat.fi -sivuilla.

Projektissa lehmäpaikan tavoitehinta on maksimissaan 7 500 € ja käytännön rakennusaika 4-6 kuukautta. Lehmäpaikan hinnan tulee sisältää arvio keskimääräisestä pohjatyöstä rakennettavuudeltaan ja olosuhteiltaan tavanomaiselle rakennuspaikalle.

Suunnitelman tulee perustua hyvään rakentamistapaan. Siinä tulee huomioida eläinten ja hoitajien tarpeet ja hyvinvointi sekä työprosessien sujuvuus. Arvostamme uudenlaisia ratkaisuja eläinten sijoittelusta ja rakennusmateriaalien käytöstä.

Tarjouksen yksityiskohtaiset vaatimukset käyvät ilmi seuraavista kokonaisuuksista

Rakennus
 

 • noin 100 lypsävälle (sisältää umpilehmät, enintään 15 % parsipaikoista)
 • mahdollisuus muokat parsipaikkojen määrää kehävälejä lisäämällä tai poistamalla
 • toiminnallisesti päivittäiset työrutiinit hoidettavissa 1-2 hengen voimin
 • (tavoitetuottavuus 300-500 l/navettatyötunti)
 • täyttää tarjouspyyntöhetkellä suomalaiset lait ja asetukset, ml. palomääräykset.
 • toteutetaan hyvän ja kestävän rakentamistavan mukaisesti
 • täyttää tarjouspyyntöhetkellä navettarakentamiseen liittyvät investointitukiehdot
 • mahdollistaa tarkoituksenmukaisten maitotilayrityksille suunnattujen hyvinvointitukikorvauksien hakemisen
 • lypsylehmille edellytykset 10 000 kg meijerimaidon keskituotokseen
 • rakennuksen käyttöikä 20 vuotta pienillä huoltokorjauksilla (esimerkiksi pinnoitus pestylle pinnalle)
 • rakennustyöselitys ja vastaavat


Lypsy

 • 16 - 20 -paikkainen lypsyjärjestelmä
 • toiminnallisesti mahdollisuus erotella aseman suuruinen erityislypsyryhmä
 • esitys muutoksesta automaattilypsyyn
 • ei tilasäiliötä


Ruokinta

 • erillisruokinta
 • Valmius aperuokintaan tai automaattiseen ruokintajärjestelmään
 • 30 m3 ulkosiilo väkirehulle (kioskirehu/houkutusrehu/komponenttivarasto)


Lannanpoisto

 • avokouruilla ja raapoilla
 • eläinmäärän edellyttämä lietesäiliö ja selvitys lietesäiliön kattamisen edellytyksistä
 • lypsyaseman eteen tarkoituksenmukainen ritiläpalkkialue


Ilmastointi
 

 • luonnollinen ilmanvaihto hormeilla
 • huomioidaan savunpoisto


Parret ja kalusteet

 

 • kymmenen vuoden käyttöikä, perustelut kalustevalinnasta ja ainevahvuuksista
 • parsipeti tai vastaavat parsiolosuhteet


Muut huomioitavat seikat
 

 • laidunnus/ulkoilumahdollisuus
 • lastaustila eläinten siirtoa varten
 • energiatarvelaskelma


Konseptinavettatarjouksen ItäMaidon ja Atrian omistajayrittäjille tulee sisältää

 • kokonaishinta, jossa on eroteltuna arvonlisäveroton hinta sekä arvonlisävero, sisältäen arvion pohjatöistä, muilta osin täysin valmiiksi ja käyttökuntoiseksi rakennettuna
 • määritelmä rakennusajasta
 • pääpiirustustasoiset suunnitelmat ja rakennustyöselitykset
 • rakennesuunnitelmien edellyttämät kustannukset
 • LVIS-suunnitelmien kustannukset
 • rakennustekniset työt ja tarvikekustannukset
 • arvio maanrakennustöistä
 • tiedot työmaan johtamisesta ja työmaapalveluista
 • tiedot pääyhteistyökumppaneista ja -tavarantoimittajista
 • esitys vuosittain toteutettavissa olevista rakennusurakoista
 • selvitys palkkatyövoimaan liittyvän lainsäädännön noudattamisesta

Kilpailuehdotukset tulee jättää 30.9.2017 mennessä
sähköisenä:  tero.kanala@valio.fi
tai postiosoitteeseen
OSK ItäMaito, kehittämisneuvoja
PL 11
73101 LAPINLAHTI

Myöhässä tulleita ehdotuksia ei arvioida.

Osuuskunta ItäMaidon ja Atrian Suunnittele ja Rakenna (SR) -urakkakilpailun arviointi

Arviointiperusteet

 •  kokonaiskustannustehokkuus (käyttökustannukset)
 • toteuttamiskelpoiset ideat tulevaisuuden navettarakentamiseen
 • eläinten ja hoitajien hyvinvointi- sekä terveysnäkökohdat
 • mahdollisuus 10 000 l/lehmä meijerimaitotuotokseen
 • rakennusaika, perusteluineen, sisältäen esimerkiksi kuivumisajat


Arviointiryhmä
Tero Kanala, OSK ItäMaito, kehittämisneuvoja, valtakunnallinen huippuosaaja
(navetan suunnittelu ja työnkäytön johtaminen)
Janne Kiljala, AtriaNauta, aluepäällikkö
Raimo Saarelainen, ProAgria Pohjois-Karjala, rakennusmestari,
valtakunnallinen huippuosaaja (investointipalvelut)
Taina Voutilainen, OSK ItäMaito, Lehmähavaintoja®-asiantuntija
Kristiina Sarjokari, Valio Oy, terveydenhuoltoeläinlääkäri
Mikko Heikkinen, maitotilayrittäjä, OSK ItäMaito, hallituksen puheenjohtaja
Jari Puhakka, maitotilayrittäjä, OSK ItäMaito, hallituksen jäsen
Antti Huovinen, maitotilayrittäjä, OSK Itämaito, edustajiston varapuheenjohtaja
Ilpo Lukkarinen, OSK ItäMaito, toimitusjohtaja
Sinikka Hassinen, AtriaNauta, johtaja


Arvioinnin toteutus, tuloksen julkistaminen ja konseptinavetan toteutuksen periaatteet

 1. Arviointiryhmä asettaa ehdotukset arviointiperusteiden perusteella omasta ammattinäkökulmastaan paremmuusjärjestykseen. Ehdotukset, joiden ei katsota olevan arviointiperusteiden mukaisia, voidaan jättää arvioimatta.
 2. Arviointiryhmä kutsuu 2-3 kilpailuun osallistunutta toimijaa neuvotteluihin, joissa käydään läpi esille nousseet kysymykset ja tarkennukset. 
 3. SR-urakkakilpailun voittajan tarjous esitellään ItäMaidon, Atrian ja Valion ammattilehdissä.
 4. Konseptia tullaan markkinoimaan ensisijaisena vaihtoehtona ItäMaidon ja Atrian asiantuntijoiden toimesta ItäMaidon ja Atrian omistajayrittäjille yhteistyössä valitun voittajan kanssa seuraavan kolmen vuoden ajan.
 5. Kunkin navettatarjouksesta kiinnostuneen yrittäjän yhteystiedot välitetään kilpailun voittaneelle, mikäli yrittäjä antaa siihen luvan.
 6. Valittu urakoitsija tulee toimimaan lainsäädännön tarkoittamana päätoteuttajana rakennuskohteissa.
 7. Kohteiden toteuttaminen tehdään tapauskohtaisesti laaditun urakkaohjelman sekä tilaajan ja urakoitsijan välisten sopimusten mukaan.
 8. Pidätämme oikeuden hyväksyä/hylätä toimitetut kilpailuehdotukset ilman eri perusteluja.


SR-urakkakilpailun voittajan tarjous esitellään ItäMaidon, Atrian ja Valion ammattilehdissä.

Konseptia tullaan markkinoimaan ensisijaisena vaihtoehtona ItäMaidon ja Atrian asiantuntijoiden toimesta ItäMaidon ja Atrian omistajayrittäjille yhteistyössä valitun voittajan kanssa seuraavan kolmen vuoden ajan. Navettatarjouksesta kiinnostuneen yrittäjän yhteystiedot välitetään kilpailun voittaneelle, mikäli yrittäjä antaa siihen luvan.

Valittu urakoitsija tulee toimimaan lainsäädännön tarkoittamana päätoteuttajana.

Kohteiden toteuttaminen tehdään tapauskohtaisesti laaditun urakkaohjelman sekä tilaajan ja urakoitsijan välisten sopimusten mukaan.

Pidätämme oikeuden hyväksyä/hylätä toimitetut kilpailuehdotukset

Lisätietoja kilpailusta antavat
Kehittämisneuvoja Tero Kanala, tero.kanala@valio.fi p. 050 3841 125 (9.6.2017 saakka)
Aluepäällikkö Janne Kiljala, janne.kiljala@atria.com p. 040 1793 229 (30.6.2017 saakka)