Skip Navigation LinksEtusivu » AtriaNauta » Ajankohtaista » Tuottavuutta nurmiin kuivan kasvukauden jälkeen

Tuottavuutta nurmiin kuivan kasvukauden jälkeen 


Miten varmistan nurmen tuottavuuden tuleville kasvukausille, jos kuivuus rökitti tilani nurmia tänä vuonna?

Nurmen aukkoisuus vähentää satotasoa merkittävästi. Jos aukkojen osuus kasvustossa on yli puolet, jää ensimmäisen vuoden satotaso noin 15-30 % pienemmäksi, kuin jos nurmi olisi täysitiheä. Näin käy, jos aukot ovat suhteellisen tasaisesti sijoittuneita, sillä aukkojen reunoilla timoteipitoinen nurmi kasvaa enemmän korkeutta ja kompensoi tiheyden aiheuttamaan menetystä.

Rikat hoidetaan pois ruiskutuksilla

Edellytyksenä kompensoinnille on tietysti, että rikat hoidetaan pois ruiskutuksilla. Jos näin ei tehdä, aukot rikkaruohottuvat. Täydennyskylvö monivuotiselle nurmiseoksella tuo tasaisesti aukottuneeseen kasvustoon pientä sadonlisää vasta täydennyskylvöä seuraavana vuonna, mutta esimerkiksi englanninraiheinän lisäämisestä seokseen on tilatasolla hyviä kokemuksia, vaikka tutkittua tietoa ei olekaan.

Uusi nurmi- tai nurmen suorakylvöä suurille aukkoalueille

Jos aukot muodostavat yhtenäisiä alueita, esimerkiksi kuiville kukkuloille, ei nurmen korkeuden kautta saada enää kompensaatiota satoon ja satomenetykset kasvavat. Parhaiten täydennyskylvö tai oikeammin nurmen suorakylvö suurilla aukkoisilla alueilla onnistuu keväällä. Siemenmääränkin pitää yhtenäisesti aukkoisella alueella vastata täyttä kylvötiheyttä, myös suojakasvin käyttö voi olla järkevää. Hyvä vaihtoehto pahoin tuhoutuneille alueille on perustaa nurmi kokonaan uudestaan ja käyttää perustamisessa vihanta- tai kokoviljaseoksia joko palkokasvein ryyditettynä tai ilman. Näin tuhoutuneiltakin nurmialalta saadaan tuotettua karkearehua.

Syystäydennyskylvö onnistuu joskus ja joskus taas ei

Syystäydennyskylvön onnistuminen on Etelä-Suomessa epävarmempaa kuin pohjoisessa, koska talven tulon aika vaihtelee suuresti ja pahimmillaan liian pieniksi jäävät versot kuolevat. Joskus onnistuneen täydennyskylvön pilaa myös pinnan liettyminen sateessa. Lapissa syyskylvö on hyväksi koettu tapa, koska kylvöt itävät varmasti vasta keväällä. Lisäksi sikäläiset eloperäiset maat eivät ole liettymisherkkiä.


Arja Mustonen, Luonnonvarakeskus
Tuottava nautatilan nurmi- hanke

Lue lisää täydennyskylvökokeen tuloksista