Niklas BOR

Niklas on aikaisista kauroista sekä satoisin että isojyväisin ja haastaa myöhäisempiäkin lajikkeita myllykauran raaka-ainetuotannossa. Tämän laadukkaan, erityisesti myllykäyttöön soveltuvan kauran tuotanto on mahdollista koko Suomessa.

Alkuperä ja lajikeoikeudet

2014 Boreal Kasvinjalostus Oy

Kasvuaika

Niklas on aikainen kaura, kasvuajaltaan päivän Eemeliä ja Meeriä myöhäisempi.

Sato

Niklas on yksi aikaisimmista kauralajikkeista. Satoisuus ja aikaisuus huomioiden Niklas on erittäin kilpailukykyinen sadon tuottaja myös lähes kymmenen päivää myöhäisempiin lajikkeisiin verrattuna.

Niklaksen sadon laatu on erinomainen. Tuhannen jyvän paino on aikaisista lajikkeista korkein ja se on useita myöhäisiä myllykauralajikkeita isojyväisempi. Alle 2 mm:sten jyvien osuus sadosta on pieni. Hehtolitrapaino on hyvä. Niklaksen valkuais- ja rasvapitoisuudet ovat keskimääräistä parempia. Niklaksen kuoripitoisuus on melko alhainen ja jyvä on valkoinen.

Korsi

Niklaksen laonkestävyys on hyvä. Korsi on hieman pidempi, joka kuivissa oloissa on eduksi.

Taudinkestävyys

Niklaksen taudinkestävyys on aikaisten kaurojen keskimääräistä tasoa. Siemenen peittaus ja tautientorjunta ovat tarpeen, jos kauraa viljellään yksipuolisesti ja etenkin suorakylvössä.

Käyttötarkoitus

elintarvikkeet, rehut, vienti

Niklaksen sato soveltuu myllykauraksi, vientiin ja rehukauraksi.

Viljelyohje

Vyöhykeluokka I, II, III, IV

Niklas soveltuu viljelyyn kaikille maalajeille. Niklas menestyy myös kauran päätuotantoalueen multavilla ja eloperäisillä mailla. Hyvin rehevissä kasvustoissa kasvunsääteen käyttö varmistaa hyvälaatuisen sadon.

Lajikevertailu, kaura

Lajike

Kok.kpl

Sato kg/ha

Kasvuaika, pv

Lako %

Pituus cm

Tjp g

Hlp kg

Valk. %

Kuori %

Ydinsato kg/ha

Avenue

14

7 237

103,1

24,3

97,9

45,1

53,5

11,6

23,1

5 636

Matty

17

6 738

102,5

27,4

97,3

42,2

55,0

11,6

21,8

5 345

Donna

25

6 675

103,2

11,4

100,8

38,6

54,0

11,4

22,1

5 282

Harmony

26

6 517

102,8

24,3

97,4

47,2

54,7

11,5

22,3

5 137

Ringsaker

6

6 388

97,9

18,5

97,5

34,5

56,0

12,0

22,0

5 059

Taika

10

6 348

99,5

14,6

104,6

40,5

55,8

12,6

22,0

5 019

Oiva

12

6 305

99,8

17,8

95,0

38,8

55,6

12,2

21,7

5 007

Alku

13

6 292

98,0

16,4

92,1

35,7

53,8

12,2

22,5

4 931

Perttu

12

6 204

94,1

15,0

95,0

38,7

55,3

12,9

21,9

4 920

Nella

12

6 111

93,6

20,1

96,3

38,7

53,5

12,7

21,3

4 873

Kontio BAUB2014.2598.9

10

6 061

97,9

23,3

100,8

40,5

53,4

13,0

21,9

4 805

Niklas

27

5 990

94,2

17,4

96,7

41,0

54,2

13,4

23,0

4 669

Avetron

20

5 979

95,4

24,4

97,6

36,2

55,5

13,2

22,1

4 701

Akseli

50

5 840

96,0

17,3

91,5

33,5

55,4

13,4

22,7

4 585

Meeri

11

5 769

93,0

19,7

92,2

39,4

54,7

13,4

23,2

4 458

Lähde: Viralliset lajikekokeet 2012 - 2019, kaura, px.luke.fi