Alvari BOR

Erittäin laadukas ja satoisa monitahoinen ohra koko ohranviljelyalueelle.

Alkuperä ja lajikeoikeudet

Kasvilajikeluetteloon tulo 2015. Jalostaja Boreal Kasvinjalostus Oy, www.boreal.fi

Kasvuaika

Alvari on keskimyöhäinen monitahoinen, jonka kasvuaika virallisissa lajikekokeissa on ollut 88,5 päivää. Alvari on 3 päivää aikaisempi kuin Kaarle ja 5 päivää myöhäisempi kuin Aukusti.

Sato

Alvari on yksi markkinoiden satoisimmista monitahoisista ohrista, vaikka on 2-3 päivää aikaisempi kuin kilpailijansa. Sen sato on kilpailukykyinen myös useimpiin kaksitahoisiin lajikkeisiin verrattuna. Alvari on menestynyt virallisissa lajikekokeissa erittäin hyvin eri vuosina ja eri maalajeilla sietäen myös happamuutta.

Alvari on erittäin suurijyväinen. Sen keskimääräinen tuhannenjyvänpaino (45,4 g) on yhtä suuri kuin parhaiden monitahoisten lajikkeiden, Kaarlen ja Torian. Hehtolitranpaino (66,0 kg) on monitahoisten lajikkeiden paras. Huippusatoisana lajikkeena valkuaispitoisuus on keskimääräinen, kuitenkin korkeampi kuin myöhäisten lajikkeiden. Linjan tuottama valkuaissato hehtaaria kohden on monitahoisen lajikkeiston korkein.

Alvari soveltuu erinomaisesti rehuohran tuotantoon ja on myös potentiaalinen tärkkelysohra.

Korsi

Korsi on hyvin luja, sen lakoprosentti virallisissa kokeissa on ollut 8, samaa tasoa kuin esim. Kaarlen. Alvarin korsi on jonkin verran pidempi kuin muiden monitahoisten lajikkeiden.

Taudinkestävyys

Taudinkestävyys ohran lehtilaikkutauteja vastaan on hyvä. Kestävyys rengaslaikkua vastaan erittäin hyvä ja verkkolaikun verkkotyyppiä vastaan on hyvä. Erityistä härmänkestävyyttä Alvarissa ei ole. Lehtilaikkutautien ja fysiologisten laikkujen yhteismäärä virallisissa kokeissa on ollut monitahoisten lajikkeiden alhaisimpia.

Käyttötarkoitus

rehut, tärkkelystuotanto

Viljelyohje

Suositellaan vyöhykkeille Suositellaan vyöhykkeille I, II, III, IVe.

Korkea satopotentiaali, hyvä korrenlujuus ja erinomainen taudinkestävyys sekä erinomainen jyvän laatu tekevät Alvarista erittäin kiinnostavan vaihtoehdon sekä rehu- että tärkkelysohran tuotantoon. Alvari on kiinnostava ja viljelyvarma vaihtoehto myös ohran eteläisillä viljelyalueilla, missä sen kilpailijoitaan lyhyempi kasvuaika mahdollistaa puinnin ajoissa esim. ennen syysvehnän kylvöä.

Lajikevertailu, monitahoinen ohra

Lajike

Koe kpl

Sato kg/ha

Kasvuaika, pv

Lako- %

Pituus cm

Tjp g

Hlp kg

Valk.%

Tärk.%

Bredo

14

6 577

93,5

0,0

77,8

39,0

65,6

11,1

60,8

Jalo

14

6 523

91,3

2,8

76,1

41,9

65,6

10,8

60,3

Alvari

20

6 452

91,0

8,1

86,6

44,9

65,6

11,7

60,5

Kaarle

47

6 361

92,2

4,5

78,7

44,9

64,7

11,2

60,8

Uljas

17

6 345

90,6

5,9

74,7

46,2

66,7

11,8

60,5

Brage

15

6 111

88,8

11,7

76,3

38,7

65,7

11,7

60,3

Wolmari 

5

5 981

85,6

17,2

74,2

40,5

63,9

12,0

59,9

Aukusti

67

5 971

86,6

14,7

82,4

42,4

64,9

11,9

60,3

Vertti

19

5 953

85,3

4,2

71,7

43,1

65,7

12,0

60,3

Lähde: Viralliset lajikekokeet 2012 - 2019, ohra, px.luke.fi