Terve vasikka -hankkeen kysely

Tule mukaan Terve vasikka -tutkimukseen vasikoiden vastustuskyvyn parantamiseksi!

Kolmasosalla suomalaisten lypsykarjojen vasikoista on alhaiset emältä ternimaidon kautta saadut vasta-ainetasot. Vasikoiden vastustuskyvyn ja elinvoiman parantaminen, esimerkiksi laatuvasikkakasvatuksen avulla, on hyvin tärkeää niiden tulevan hyvinvoinnin, terveyden ja kasvun kannalta.

Helsingin yliopiston eläinlääketieteellinen tiedekunta, yhdessä suomalaisen elinkeinon (Atria, HKScan, Snellman ja Valio) kanssa, on käynnistänyt maa- ja metsätalousministeriön rahoittaman Terve vasikka -tutkimushankkeen. Hankkeessa selvitetään lypsykarjatilojen vasikoiden alkuhoitoa ja etsitään keinoja parantaa pikkuvasikoiden emältä saamien vasta-aineiden tasoa. Lisäksi testataan laatuvasikkakasvatuksen vaikuttavuutta suomalaisessa välitysvasikkaketjussa.

Tutkimushankkeen kokonaistavoitteena on parempi vasikkaterveys lypsykarjoissa ja naudanlihantuotantoketjussa, jolloin vasikoiden antibioottien käyttömäärää saataisiin vähennettyä.

Lypsykarjoille suunnattuun kyselytutkimukseen osallistutaan vastaamalla sähköiseen kyselyyn.

Suomenkielinen kysely

imager4f.png

Enkäten på svenska

imagesfwe7.png

Mikäli sähköinen kysely tuntuu vieraalta tavalta osallistua, pyydettäessä vastaaminen onnistuu myös paperilla ja postitse palauttaen.

 

Vastausaika päättyy marraskuun 2021 lopussa ja vastaukset käsitellään nimettöminä. Vastaamisen jälkeen voit halutessasi osallistua palkintojen arvontaan ja kertoa kiinnostuksen lypsykarjatiloilla tehtävään jatkotutkimukseen!

Aivan kaikenlaisten, monenlaisissa navetoissa lehmiä ja vasikoita hoitavien tilojen vastaukset ovat todella tärkeitä tutkimuksen onnistumisen kannalta. Juuri sinun vastauksesi on merkittävä!

 

Lisätietoja:

Eläinlääkäri, tohtorikoulutettava Tuomo Kähkönen, tuomo.kahkonen@helsinki.fi, 050 314 9258, Terve vasikka –hanke, Eläinlääketieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto.