Laiduntamisella on merkitystä

Laidunnusratkaisut ovat tilakohtaisia ja ne vaikuttavat tuotannon tulokseen, ympäristöön, eläinten hyvinvointiin sekä tuotannon imagoon. Onnistuneilla ratkaisuilla laidunkauden työt sujuvat ja tuotannon kannattavuus on hyvä.

laidunnus_emolehmä.jpg

Laidunnus ylläpitää ja lisää luonnon monimuotoisuutta enemmän kuin mikään muu ympäristötoimenpide. Ilman laiduntavia märehtijöitä luonnon monimuotoisuuden on laskettu vähenevän 35–40 prosenttia.

”Laidunnus ylläpitää ja lisää luonnon
monimuotoisuutta enemmän kuin mikään
muu ympäristötoimenpide.”

Laidunnus lisää luonnon monimuotoisuutta kaikissa eliölajeissa, sillä laiduntavien eläinten luonnollinen syöntikäyttäytyminen lisää erilaisten kasvilajien määrää. Laitumella kasvit ovat luonnollisesti eri kasvuasteilla. Osa kasveista on kukkivia kasveja, jotka tarvitsevat pölyttäjiä ja perhosia. Lisäksi laiduntavien eläinten ympärillä pyörii runsaasti erilaisia hyönteisiä, jotka vetävät puoleensa monia lintuja. Laitumella olevat lantakasat ovat puolestaan erilaisten kovakuoriaisten elinehto. Laidunnus vaikuttaa suotuisasti myös maaperän mikrobikirjoon, jolla on positiivinen vaikutus maaperän hiilensidontakykyyn. Luonnon monimuotoisuuden vaaliminen on tulevaisuuden ruokaketjun elinvoimaisuuden avain.

Hyvinvoiva nauta on tuottava nauta

Laiduntaminen on yksi naudan lajinmukaisista toiminnoista, joka lisää eläimen hyvinvointia. Laiduntaessa nauta valitsee parhaimmat ja maittavimmat kasvien osat syötäväkseen. Se voi laiduntaessaan kävellä useita satoja metrejä päivässä. Liikunta puolestaan parantaa lehmien lihasvoimaa ja kestävyyttä. Laiduntamisella on erityisesti jalka- ja sorkkaterveyttä ennaltaehkäisevä ja lisäävä vaikutus kaikissa tuotantomuodoissa. Laitumella naudalla on aina tilaa valita vapaasti märehtimis- ja makuupaikka. Laiduntamalla voidaan vaalia eläinten hyvinvointia luonnollisin keinoin.

Laiduntaminen on kannattavaa

Laiduntaminen on taloudellisesti kannattava vaihtoehto, jos tuotantotavoitteet saavutetaan laidunkauden kuluessa. Naudan itsensä laitumelta keräämä rehu on yleensä koneellisesti korjattua rehua edullisempaa. Fossiilisten polttoaineiden käyttö lisää tuotannossa muodostuvien kasvihuonekaasujen määrää, mutta laiduntavat eläimet korjaavat rehunsa ilman fossiilisia polttoaineita.

Onnistunut laidunkausi

  1. Eläinterveys paranee
  2. Hedelmällisyys paranee
  3. Eläinten lihaskunto ja sorkat paranevat
  4. Tuotantotulokset saavuttavat tavoitteen
  5. Eläimet ovat ilo silmälle
  6. Luonnon monimuotoisuus näkyy
  7. Nurmen kunto pysyy hyvänä koko kauden
  8. Fossiilisia polttoaineita, konetyötä ja kuiviketta säästyy

Parhaat vinkit laiduntamiseen löydät
emolehmätilan ja maitotilan laidunoppaista