Laidunnurmiseokset haltuun

06.05.2022 10:41

laidunopas.jpg

Viljelyvyöhykkeen, maalajin sekä laiduntamisen intensiivisyyden perusteella suunniteltu laidunnurmiseos luo pohjan koko laidunkauden ruokinnalle. Myös laiduntamiseen käytettävissä oleva pinta-ala sekä mahdolliset eri eläinryhmien ruokinnalliset tarpeet on huomioitava laidunnurmiseosta suunniteltaessa. Hyvässä laidunnurmiseoksessa on ruokinnallisesti hyvälaatuisia, aikaisin kasvuun lähteviä, tallauksen kestäviä sekä hyvän jälkikasvukyvyn omaavia kasveja.

HEINÄKASVIEN VALINTA LAIDUNSEOKSEEN

Timotei luo rungon sekä lypsykarjatilan että emolehmätilan laidunnurmiseokseen ja sitä voi maalajista riippuen olla seoksesta 50–70 %. Eteläisen kasvutyypin timoteilajikkeita kannattaa suosia pohjoista tyyppiä paremman jälkikasvukyvyn vuoksi. Timotei on pintajuurisena nurmikasvina altis kuivuudelle, eikä sen ominaisuudet riitä seoksen ainoaksi nurmiheinäksi, vaan sitä on hyvä täydentää paremman jälkikasvukyvyn omaavalla nurminadalla tai englannin raiheinällä. Yksivuotisista raiheinistä italianraiheinää voidaan lisätä laitumiin esimerkiksi täydennyskylvöillä. Ruokonataa ei voi sen nopeasti huononevan maittavuuden vuoksi suositella laidunnurmiseoksiin lypsykarjatiloille ja tiloille, joilla laidunkierto on hidas. Niittynurmikka soveltuu erinomaisesti laidunnurmiseokseen aukkoja täyttävän kasvutapansa ansiosta. Timoteita täydentäviä muita nurmiheiniä voi olla seoksessa yhteensä 30–50 % riippuen siitä, halutaanko laidunnurmiseokseen lisäksi typensitojakasveja.

TYPENSITOJAKASVIEN VALINTA LAIDUNSEOKSEEN

Apiloista laidunnurmiseokseen soveltuvat parhaiten valkoapila ja alsikeapila. Erityisesti hieman myöhemmin kesällä kasvuun lähtevä valkoapila soveltuu laidunnurmiin erinomaisesti. Rönsyjensä avulla valkoapila täyttää tehokkaasti laidunnuksesta syntyviä aukkoja vieden kasvutilaa mahdollisilta rikkakasveilta. Alsikeapila lisää laidunnurmen sadontuottoa ja kestää laidunnuksesta syntyvää tallaamista puna-apilaa paremmin. Sopiva apiloiden määrä seoksessa on 5–15 %. Rehu- tai sinimailanen voivat menestyä niissä laitumissa, joissa laidunpaine jää matalaksi, mutta ne eivät kestä hyvin tallaamista. Syväjuurisina kasveina niillä on positiivinen vaikutus laidunlohkojen maan rakenteeseen.

A-REHUN EMOTILAN LAIDUNSEOS SOPII MYÖS MAITOTILALLE

Seos on koostettu hyväkuntoisille (pH ja vesitalous) maille laidunseokseksi. Lajikkeina on jälkikasvukyvyltään parhaat timotei- ja nurminatalajikkeet. Tallauksen kestävyyttä seokseen niittynurmikalla ja valkoapilalla.

Seos sisältää seuraavat lajikkeet: Timotei, Rubinia 56 %, Nurminata, Kasper/Valtteri 16 %, Englanninraiheinä, Riikka/Birger 12 %, Niittynurmikka, Balin 10 %, Valkoapila Hebe/Sonja 6 %.

Tutustu A-Rehun nurmisiemenseoksiin.

Lue lisää ja lataa ilmainen laidunoppaamme