Laidunkausi 2022 tähän saakka

03.08.2022 09:03

CARBO hiilineutraali nautaketju-hankkeessa on kuluvan kesän aikana tehty laidunkävelyjä ”laidunpilotti” toiminnassa mukana oleville emolehmätiloille. Ensimmäiset kävelyt tehtiin toukokuun alussa laidunnurmien aloittaessa kasvua, ja tähän mennessä lähes kaikille tiloille on tehty kaksi tilakäyntiä. Viime kesänä kartoitettujen laidunnuskäytäntöjen pohjalta tiloille on laadittu yhdessä viljelijän kanssa toimintasuunnitelma, jonka toteutumista on seurattu näiden tilakäyntien avulla.

Laidunkausi 2022 tähän saakka

Kuluva laidunkesä on ollut hyvin erilainen verrattuna viime kesään. Toukokuun keskimääräistä viileämmän ajanjakson aikana nurmet pensoivat hyvin, ja kasvu oli melko hidasta aluksi. Varsinkin ensimmäisen vuoden laidunnurmet näyttivät toukokuun alussa melko harvoilta, mutta tasaisen kosteuden ansiosta nekin ”petrasivat” paikoin erinomaisesti tiheydellään ja kasvullaan alkukesän aikana. Toukokuun vaihtuessa kesäkuuksi nurmet olivat kovassa kasvussa, ja syöttölohkoja onkin sittemmin vaihdettu tiheään tahtiin, jotta kasvustot eivät ehtisi vanheta. Osalla tiloista laidunkauden aloitus viivästyi kesäkuun puoliväliin, ja tällöin osa laitumeksi tarkoitetuista kasvustoista päädyttiinkin korjaamaan säilörehuksi.  

optimaalinenlaidun_2022.jpgMaistuvan näköistä laidunkasvustoa optimaalisessa aloituskorkeudessa 27.5.2022 Kiuruvedellä.

Sateita on saatu melko tasaisesti ympäri Suomen, mikä on pitänyt laidunnurmien kasvun hyvin käynnissä tähän saakka. Toki vaihteluakin myös pilottitilojen välillä on ja esimerkiksi yhdellä tilalla on jouduttu ottamaan laidunryhmä sisäruokintaan, etteivät laitumet märkyyden vuoksi polkeutuisi pilalle. Nurmien tasaisen ja edelleen melko nopean kasvun vuoksi laidunkävelyillä onkin keskusteltu erityisesti puhdistusniittojen tarpeellisuudesta.

Puhdistusniiton hyödyt

Puhdistusniittoja on ”markkinoitu” laidunten hoitotoimenpiteenä erityisesti kahdesta syystä; puhdistusniitoilla estetään rikkakasvien leviämistä sekä niitetään hylkylaikut alas, jolloin estetään niiden vanheneminen. Puhdistusniittojen kolmas merkitys on nurmien kasvun ylläpitäminen. Puhdistusniitot stimuloivat nurmikasvien uutta kasvua ja estävät tätä kautta kasvuston vanhenemista. Tämä onkin ollut haasteena muutamilla pilottitiloilla kuluvana kesänä. Vaikka syöttölohkoa on vaihdettu tiheään tahtiin (=vuorokauden välein), osa laidunkasvustoista pyrkii vanhenemaan. Voisiko siis jatkossa riittää pienempikin laidunala? Kovin radikaaleja muutoksia suunniteltaessa kannattaa kuitenkin muistaa, että vuodet eivät ole veljeksiä…

Rikkakasveista erityisesti hievonhierakan torjunnassa puhdistusniitoilla on iso merkitys. Liekö edellisen kasvukauden aikaansaamaa, että erityisesti tätä hankalaa rikkakasvia on laitumilla ollut normaalia enemmän. Hierakka jää laitumilla syömättä, kun taas myös voimakkaasti leviävä voikukka maistuu edes osittain laiduntajille. Hierakka on niitettävä alas ennen siemensadon valmistumista, mutta puhdistusniitto kannattaa aina tehdä heti lohkon syötön päätteeksi. Myös peräkkäiset muokkaukset kurittavat hierakkaa jonkin verran, joten yksivuotisten laidunkasvustojen sisällyttäminen laidunlohkojen viljelykiertoon voi olla hierakan torjunnassa eduksi.

rouhiainen_puhdistusniitettävähierakka.jpg
Tällä lohkolla puhdistusniiton tarvetta olisi sekä hierakan torjunnan että kasvuston vanhenemisen estämisen näkökulmasta.

Seuraavat tilakäynnit laidunpilottitiloille tehdäänkin vasta laidunkauden lopussa, jolloin kokemuksia uusista käytänteistä kootaan yhteen tilakohtaisiksi kehityskertomuksiksi.

 

Kirjoittaja

Anu Rossi, Peltotieto Oy

Kirjoittaja toimii yrittäjänä ja kasvintuotannon asiantuntijana Peltotieto Oy:ssä ja on mukana toteuttamassa CARBO hiilineutraali nautaketju-hankkeen laidunpilottitoimintaa.

tutustu carbo-hankkeen toimintaan