Kesä on emomiehen parasta aika

14.04.2020 11:00

arehu_FB_vko16_emomiehenparastaaikaa.jpg

Olen aina ihaillut vapaana käyskentelevää nautalaumaa, totesin jo silloin, kun päätin 13 vuotta sitten aloittaa emolehmätuotannon viljatilalla. Koska minulla ei ole tilanpidossa ollut sukurasitteita, olen voinut harjoittaa laiduntamista parhaaksi katsomallani tavalla ilman turhia ennakkoluuloja. Maani sijaitsevat vilkkaan valtatien molemmin puolin, mutta itselleni se on vain mahdollisuus tuoda ihmisten näkyville laiduntavia nautoja. Aitojen kunnosta on kuitenkin koko ajan huolehdittava.

Emokarjan paikka kesällä on laitumella

Navetan ei tarvitse olla laitumen vieressä. Ennen luomuun siirtymistä tilani sitoutui laiduntamaan kaikki eläimet hyvinvointikorvauksen lisätoimenpiteen mukaisesti. Emojen määrä kasvoi 2018 valmistuneen uusimman pihaton myötä ja nyt niitä on noin 180. Meillä emot ja hiehot ovat laiduntaneet viidellä eri alueella. Eläinten hoitotyöt ovat kesällä vähäisiä, kun satsaa kunnolliseen aitaan. Vasikoillekin on helppo hoitaa lisäruokinta laitumelle.

Kestoaita ja hyvä paimen ovat naimisissa keskenään

Heti alkuvaiheessa suunnittelimme Atria Naudan kehityspäällikkö Susanna Vehkaojan kanssa silloisille etälaitumille High Tensile -kestoaidat. A-Kaupalta sai kaiken tarvittavan materiaalin niiden rakentamiseen. Etälaitumilla käytössä on ollut akkupaimenia. Kun A-Kauppa rupesi myymään tehokkaita uusiseelantilaisia Stafix-paimenia, hankin sellaisia. Huomasin, että akkua ei tarvinnut enää vaihtaa latausta varten kuin viiden päivän välein. Jännite aidassa on pysynyt hyvänä koko ajan. Kaukosäädin, jolla paimenen saa pois päältä ja jolla voi mitata aidan jännitettä, on ollut Stafix-paimenissa myös hyvä apu. Edelliskesänä otin käyttöön aurinkopaneelit, jotka lataavat akkuja ja pitävät paimenen elossa syksyyn asti.

Ensi kesänä kaistalaidunnus ja laidunpyörät

Olen ollut mukana Tuottava nautatilan nurmi -hankkeen pienryhmätoiminnassa ja saanut sieltä inspiraation satsata ensi kesänä kaistalaidunnukseen, jotta saan laitumen paremmin riittämään ja vasikoiden kasvuja nostettua. En piittaa yhtään paalien kantamisesta laitumelle ja haluan minimoida sen työn ja kustannuksen. Tarkoituksena on kokeilla muun muassa laidunpyörien soveltuvuutta tietyille lohkoille ja muuta kaistalaidunnustekniikkaa.

Juhana Hilmola
emolehmätuottaja, Laihia

Lisää vinkkejä laiduntamiseen löydät
emolehmätilan ja maitotilan laidunoppaista