”Elämää voi nähdä muiltakin kanteilta”

Atria_Tuottajat_Ville_Puhakka_Huhus_HiRes-002_lo.jpg

Kun markkinat ovat täynnä maitoa, ilomantsilaistilalla keskitytään tuotannon tehostamiseen ja kannattavuuden parantamiseen. 

Maatalousyhtymä Liepala perustettiin 5 vuotta sitten, kun Isä Jari Puhakka kysyi poikansa Ville Puhakan mukaan perheen maitotilan laajennuksen suunnitteluun. Samalla alkoi tilan vaiheittainen sukupolvenvaihdos. Nyt tilalla on yhden lypsyrobotin pihatto ja yli 100 hehtaaria viljelysmaita. 

Vaikka Ville on yksi tilan kolmesta omistajastavakituiseksi kodiksi ja työpaikaksi tila muuttui hänelle vasta tänä kesänä. Ammattikoulu, armeija, korkeakouluopinnot ja vaihto-opinnot ovat pitäneet nuoren yrittäjän poissa kotoa 

-Matkan varrella olisi ollut mahdollista lähteä muihinkin töihin, mutta kotitilalle on aina palattu, Ville toteaa. 

UUDET KUVIOT

Nyt tilalla pohditaan, miten omistussuhteita muutettaisiin. Ville ja hänen puolisonsa Kaisa Peura valmistuvat keväällä Seinäjoen AMK:sta agrologiksi. Yritystoiminnan vetovastuun siirtäminen nuorelle sukupolvelle on aloitettu siten, että isä Jari perheineen muutti keväällä kaupunkiin, kun Ville ja Kaisa jäivät asuttamaan maatilaa.   

VALMIUDESSA TULEVAAN

Tilalla on tehty työtä helpottavia investointeja ja tähdätty tilakoon kasvuun koko maatalousyhtymän toiminnan ajan.  

 Olimme valmistautuneet siihen, että laitettaisiin toinen robotti ja tuplattaisiin eläinmäärä. Peltoala sen jo mahdollistaisi, mutta maitomarkkinatilanne ei. Nyt pitää suunnitellasaadaanko peltopinta-ala hyödynnettyä tällä eläinmäärällä tehokkaasti, vai onko kannattavampaa luopua kaukaisista vuokrapelloistaPuhakka miettii. 

TERVEYS EDELLÄ  

Aiemmin tilalla tavoiteltiin mahdollisimman suuria litratuotoksia mutta maidon ylituotannosta johtuen nyt panostetaan pitoisuuksien lisäämiseen. 

– Jalostuksessa otamme tärkeimmiksi tekijöiksi terveyden, kestävyyden ja pitoisuudet. Kannattavuutta voidaan parantaa parhaiten panostamalla eläinten terveyteen, ja pitoisuuksia osalta keskeistä on se, mitä ruokitaan ja kuinka paljon, Puhakka kertoo. 

LUOTTAMUS 

Liepalan tila siirtyi tänä keväällä Atrian eläinvälityspuolen asiakkaaksi, mutta kivennäiset on tilattu koko uuden navetan ajan A-Rehulta. Myös ruokinnassa käytettäviä apekomponentteja ja robottirehuja on tilattu pääsääntöisesti A-Rehulta, vaikka välillä on kokeiltu muiltakin. Yhteistyön tärkeä osa on Atria Nauta -tuottajapalvelulta saatavat ruokintasuunnitelmat.  

 Tavoitteena on hyväpitoinen maito, johon pyritään sellaisella ruokinnalla, josta saadaan paras mahdollinen euromääräinen tuotto tilalle, ilman yliruokintaa. Tuottajapalvelun Laura Turusen kanssa puhuttiin keväällä, että rehunäytteitä pitäisi ottaa useammin, se on itselle selvä kehityskohde, Puhakka sanoo. 

Puhakka uskoo, että tulevaisuuden yrittäjältä vaaditaan kokonaisuuksien hallintaa, suunnitelmallisuutta ja talousosaamista. 

 Kulutustottumukset muuttuvat, ja meidän yrittäjien on vain sopeuduttava siihen.  

 

”Itselläni on vahvistunut se ajatus, että vaikka tein päätöksen jäädä kotiin täysipäiväiseksi yrittäjäksi, tiedonhankintaa ja uusien asioiden seuraamista ei voi lopettaa.” 

 

KOLME VINKKIÄ:

  1. Kartoita olemassa olevat resurssit ja mieti, hyödynnätkö niitä järkevästi.
  2. Panostamalla ruokintaan voi nostaa tuotoksia, mutta yliruokinta aiheuttaa taloudellisia menetyksiä.
  3. Seuraa kulutustottumuksia ja kysy itseltäsi, tuotatko sitä mitä kulutetaan. Tee investointipäätökset sen mukaan.