Skip Navigation LinksEtusivu » Rekisteriseloste

Rekisteriseloste 

Rekisteri- ja tietosuojaseloste
1. Rekisterinpitäjä
A-Tuottajat Oy, PL 910 (Itikanmäentie 3), 60060 Atria.
Puhelin: 020 472 8111

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö
Kirsi Varila
Postiosoite: A-Tuottajat Oy, PL 910,60060 Atria.
Puhelin: 06 416 8221
Sähköpostiosoite: etunimi.sukunimi@atria.fi

3. Rekisterin nimi
A-Tuottajien verkkopalveluiden käyttäjärekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus):
Henkilötietojen käyttötarkoituksena on A-Tuottajat Oy:n ja käyttäjän välisen asiakassuhteen hoito ja ylläpito. Palvelua käyttämällä A-Tuottajien asiakas voi asioida sähköisesti teuras- ja välitysilmoituksiin sekä tilityksiin liittyvissä asioissa.

5. Rekisterin tietosisältö:
Tuottajan nimi, lähi- ja postiosoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, tuottajanumero ja y-tunnus.

6. Säännönmukaiset tietolähteet:
Rekisteröity tuottaja itse, A-Tuottajat.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle:
Osoitetietoja voidaan luovuttaa A-Tuottajat Oy:n ja Atria Suomi Oy:n julkaisujen postituksesta vastaavalle postitusyritykselle, mutta vain A-Tuottajat Oy:n ja Atria Suomi Oy:n julkaisujen postitusta varten.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet:
Manuaalinen aineisto: tulostetaan vain tarvittaessa. Paperitulosteet tuhotaan välittömästi käsittelyn jälkeen.
Tallennetut tiedot: Tiedot tallentuvat järjestelmään sähköisesti. Saapuneiden tietojen luku-, lähetys- ja poistamisoikeudet on rajattu.

9. Tarkastusoikeus:
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa hänestä rekisteriin merkityt tiedot, oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua, oikeus vaatia tietojensa poistamista rekisteristä sekä muutoinkin turvautua henkilötietolaissa turvattuihin oikeuksiinsa. Tietojen tarkastusta ja oikaisua koskeva kirjallinen pyyntö tulee osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle (ks. kohta 2) tai sopimalla etukäteen rekisteriasioista vastaavan henkilön kanssa tietojen tarkastuksesta rekisterinpitäjän luona.