Skip Navigation LinksEtusivu » A-Netin rekisteriseloste

A-Netin rekisteriseloste 

A-Netti, alkutuotannon sähköinen palvelu lihantuottajalle

Henkiötietolaki (523/1999) 10 JA 24 §

1.  Rekisterin nimi

A-Netti, alkutuotannon sähköinen palvelu lihantuottajille, koostuu seuraavista osista
• Eläinilmoitukset
• Tilitykset ja laskut, liittymä Enfon sähköiseen palveluun
• Tuotantosuunnitelma
• Tilakohtaiset tuotantoraportit ja tiedostot
• Hinnastot ja sopimukset
• Talous
• Omat tiedot
• Asiakaspalaute
• Ohjeet ja lomakkeet

 

2. Rekisterinpitäjä

Nimi:   A-Tuottajat Oy
Katuosoite:  PL 910 (Itikanmäentie 3)
Postitoimipaikka Seinäjoki (60060 ATRIA)

 

3. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa:

Rekisterin omistaja
A-Netti -järjestelmän omistaja Sanna Piipari
Puhelin: 040 525 8865
etunimi.sukunimi@atria.fi

Rekisteriasioita hoitaa
A-Netti pääkäyttäjä Mika Kujala
Puhelin: 040 578 0732
etunimi.sukunimi@atria.fi

 

4. Rekisterin käyttötarkoitus

Järjestelmän avulla tuottajat hoitavat päivittäisiä tilansa tuotantoon ja talouteen liittyviä asioitaan A-Tuottajat Oy:n kanssa.

5. Rekisterin tietosisältö:

A-Netin taustajärjestelmä Hankiin kirjataan tuottajista seuraavat tiedot

Perustiedot

 • Nimi
 • Puolison/Yhtiömiehen nimi
 • Yhteystiedot
 • Tuottajanumero
 • Y-tunnus
 • Tatuointinumero
 • Edustaja
 • Tuotantosuunnat
 • Eläinmäärät (paikkoja eläinryhmittäin)
 • Osuuskunnan jäsenyys
 • Osuuskunnan jäsenyys pv
 • Osuuskunnan eropäivä
 • Laskennalliset osuudet, kpl
 • Maksettu osuuspääoma
 • Maksamatta oleva osuuspääoma

Muut perustiedot

 • 2. edustaja

 • Teuraskuljetussuunnittelija
 • Välityskuljetussuunnittelija
 • Syntymäaika
 • Y-tunnusta vastaava nimi
 • Tuotantorakennuksen sijainti kunta, lähiosoite, postinumero, postitoimipaikka
 • Pitopaikat
 • Osastot
 • Tekstiviestipalvelu (kyllä/ei)

   


Eläinilmoitukset

 • Tuottaja voi ilmoittaa eläimiä teuraaksi ja välitykseen sekä tehdä välityseläinten ostoilmoitukset.
 • Lähetetyt eläinilmoitukset -osiossa listataan tuottajan A-Netissä tekemät eläinilmoitukset kuinka pitkältä ajalta
 • Listaus tilalle toimitetuista eläimistä -osiossa luetteloidaan tilalle toimitetut eläimet. kuinka pitkältä ajalta Naudat listataan syntymätunnuksineen tuontipäivän mukaan, siat tuontipäivän mukaan.

Tilitykset ja laskut

 • Sivulta on linkitys Enfon sähköiseen palveluun, jossa tuottaja pääsee lukemaan omat tilitysdokumenttinsa.

Tuotantosuunnitelma

 • Tuottaja voi täydentää sivuilla omat eläinten osto- ja myyntisuunnitelmansa. Tiedot siirtyvät täältä Hankiin.

Tilakohtaiset tuotantoraportit ja tiedostot

 • Päiväkasvuraportit
 • Pihvivasikkaraportti
 • A-Vertailuraportti

Talous

 • Tuottajan avoimet eläinlaskut
 • A-Eläinrahoituksella, uudis- tai siitoseläinluotolla tuottajan hankkimat eläimet, joista A-Tuottajat Oy:lla tai Pohjola Pankki Oyj:lla on vielä saatavia. 
 • Yhteenveto, tuottajan tekemät eläinostot- ja myynnit, joissa toisena osapuolena on A-Tuottajat Oy.
 • Osuusmaksut, tuottajan maksama osuuspääoma ja maksamatta oleva osuuspääoma.

Omat tiedot

 • Tuottaja voi päivittää Hanki-taustajärjestelmässä olevia omia tietojaan

 • Tuottajanumero
 • Tatuointinumero
 • Yrityksen nimi
 • Yrityksen yhteystiedot
 • Sähköpostiosoite

 

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Tietoja saadaan tilitysjärjestelmästä (HankiTiltu) ja luottoja myöntävältä yhtiöltä (Lindorff ja Pohjola Pankki) sekä tuottajalta ja A-Tuottajien henkilökunnalta.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tuottajan omiin tietoihin tekemät muutokset menevät sähköpostilla tiedoksi Hanki/Tiltu-järjestelmän rekisterin päivityksestä vastaavalle henkilölle.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Alkutuotannon verkkosivuille kirjaudutaan käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Sen jälkeen A-Nettiin kirjaudutaan tekstiviestillä toimitettavalla kertakäyttöisellä salasanalla. Käytössä on vahva tunnistautuminen. Sovellukseen pääsy on rajattu käyttöoikeuksin käyttäjäryhmittäin.

Käyttäjätunnukset A-Nettiin annetaan AtriaNauta- ja AtriaSika-sopimustuottajille. Henkilökunnalle oikeudet myöntää järjestelmän omistaja, niiden käyttö-oikeudet rajataan käyttäjäryhmittäin.

Rekisteri on suojattu vahvalla tunnistautumisella.

10. Tarkastusoikeus

Henkilörekisteriin kirjatulla on oikeus henkilökohtaisen pyynnön perusteella tarkistaa rekisterissä olevien itseään koskevien tietojen oikeellisuus ja ajantasaisuus. Tarkastuspyyntö esitetään järjestelmän omistajalle.

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia henkilörekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Tiedon korjaamispyynnöt osoitetaan kirjallisesti ja allekirjoitettuna järjestelmän omistajalle.

12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterin omistaja päättää

 • rekisterin käytöstä, tietosisällön ja käyttötarkoituksen määrittelystä
 • käyttöoikeuksien myöntämisestä ja rajaamisesta käyttäjäryhmittäin
 • järjestelmän kehittämisestä
 • tarkastusoikeuden toteuttamisesta

Pääkäyttäjä vastaa

 • rekisteriselosteen laatimisesta ja päivittämisestä
 • käyttäjien ohjauksesta ja neuvonnasta

Tietohallinto

 • rekisterin teknisestä ylläpidosta ja kehityksestä
 • oikeuksien lisääminen käyttäjille
 • rekisterin teknisestä suojaamisesta