Skip Navigation LinksStartsida » Företagsinfo » Aktuellt » Ök ger donation till Novia

ÖK ger donation till Novia 

Andelslaget Österbottens Kött donerar 10 000 euro till området naturbruk vid Yrkeshögskolan Novia.

- Styrelsen för Andelslaget Österbottens Kött vill med detta beslut bidra till att Yrkeshögskolan Novia får en möjlighet att stärka och utveckla naturbruksutbildningen och kunnandet inom husdjursproduktion. För att säkra en fortsatt konkurrenskraftig och högklassig köttproduktion krävs kompetenta lantbruksföretagare och företagsledare. Novia har i detta hänseende en ytterst betydelsefull uppgift”, säger verkställande direktör Tom Åstrand vid Österbottens Kött.


Högskolans utbildningar inom naturbruk finns i Raseborg. Där utbildas agrologer och skogsbruksingenjörer på svenska, samt miljöplanerare på engelska. Studerande kommer från hela Svenskfinland. Den engelskspråkiga utbildningen har för tillfället studerande av 15 olika nationaliteter. Vid enheten i Raseborg bedrivs därtill omfattande forsknings- och utvecklingsverksamhet inom området bioekonomi, med cirka 20 anställda.


- Vi är mycket glada över donationen från Österbottens Kött. Målet är att höja kompetensen och utveckla undervisningen, utvecklingsverksamheten och samarbetet med näringslivet. Donationen kommer väl till pass i det sammanhanget. Vi hoppas också att satsningarna ska öka intresset för agrologstudier, uppger rektor Örjan Andersson.


 

Bildtext: Rektor Örjan Andersson mottar donationen till Novia av ÖK:s  verkställande direktör Tom Åstrand.

Foto: Anna Sand