Skip Navigation LinksStartsida » Företagsinfo » Aktuellt » Jari Leija på ÖK:s förvaltningsråds möte

Jari Leija på ÖK:s förvaltningsråds möte 

ÖK:s förvaltningsråd höll möte den 1 oktober 2018 i Vasa.

Vid mötet deltog Jari Leija, vice VD för Atria Finland Oy.

Jari Leija lyfte i sitt anförande fram det faktum att befolkningsmängden i världen ökar. Det kommer att behövas 50 miljarder kilogram kött till inom tio år i världen och någonstans ska det produceras.

Någonstans kan vara i våra regioner där vi gynnas av att det finns vatten, ren natur och bra odlingsmöjligheter.

ÖKs förvaltningsråd framförde krav på att producentpriserna måste höjas för att säkra gårdarnas lönsamhet i tider när köttproduktionens insatsfaktorer stiger kraftigt i förhållande till producentprisernas utveckling. Speciellt foderspannmålens kraftiga prisstegringar diskuterades ingående.

Leija informerade om att Atria arbetar för att få igenom prishöjningar för detaljhandeln – och det gäller för alla köttslag.

Atria ser allvarligt på risken med att afrikanska svinpesten sprids till Finland och diskussioner pågår med myndigheter kring vilka ytterligare åtgärder som bör tas gällande biosäkerheten i syfte att minska risken för ASF.

Detta som axplock ur hans föredrag.

För den allmänna marknadsöversikten stod ÖK:s VD Tom Åstrand och översikt från A-Foder framfördes av Lasse Åberg. Från ÖK deltog Åsa Frants med information om ekonomiprocessen, Daniel Klockars med aktuellt från svinanskaffningen och Kim Tarvonen presenterade aktuellt inom nötanskaffningen.

Förvaltningsrådets medlemmar deltog aktivt med inlägg under mötet. Frågor ställdes och fick svar, reflektioner gjordes och uppmaningar framfördes.