Skip Navigation LinksStartsida » AtriaNöt » Utfodring och foder » A-Foders FoderHjälp

A-Foders FoderHjälp 

A-Foders FoderHjälp

 

Efter en extraordinärt varm och torr sommar har vi fått varierande grovfoderskördar i hela landet. En del gårdar har stor brist på foder medan andra gårdar har mer än de behöver. På grund av detta erbjuder A-Foder nu mjölk- och nötgårdar förmedling av kontakter i hela landet för köp- och försäljning av grovfoder.

 

Ring Sören Stenroos på Österbottens Kött +358 503201539 om:

·         Du har skördat grovfoder som är till salu
·         Du har en oskördad tredje skörd som kan säljas på rot
·      
Du är i behov av att köpa grovfoder

 

Vi förmedlar grovfodersäljarens kontaktuppgifter till köparen enligt överenskommelse. Säljare och köpare kommer själva överens om pris och leverans sinsemellan.

 

Behövs hjälp med transporter tag kontakt med Sören Stenroos (+358 503201539)

 

Är du köpare, säkerställ redan på förhand om finansiering från mejeriet eller A-Foder.

Med A-Finasiering kan du få upp till 150 dagars betalningstid.

 

För mer info kontakta

 

Sören Stenroos

soren.stenroos@atria.com

+358 503201539

 

eller

 

Kim Tarvonen

kim.tarvonen@atria.com

+358 408290397